Pitkäaikaisturvallisuus

Ydinjätteiden loppusijoituslaitoksen pitkäaikaisturvallisuus perustuu loppusijoitettavien jätteiden sijoittamiseen suojarakenteisiin ja eristämiseen elollisesta luonnosta sekä radionuklidien vapautumisen ja kulkeutumisen rajoittamiseen.

Pitkäaikaisturvallisuus

Pitkäaikaisturvallisuuden arviointi ja turvallisuusperustelun laatiminen kuuluvat ydinjätteen loppusijoitusohjelman jokaiseen vaiheeseen: loppusijoituspaikan valintaan, maanalaisten tilojen ja teknisten vapautumisesteiden suunnitteluun sekä loppusijoituslaitoksen rakentamiseen, käyttöön ja sulkemiseen. Turvallisuusperustelu tarvitaan loppusijoituslaitoksen luvituksen eri vaiheissa. Turvallisuusperustelu ohjaa osaltaan tutkimusta, suunnittelua ja toteutusta.

Asiantuntemuksemme kattaa seuraavat matala- ja keskiaktiivisen jätteen (LILW) sekä korkea-aktiivisen jätteen (HLW) loppusijoittamisen palvelut:

  • turvallisuusperustelun suunnitelmien laatiminen
  • vaatimustenhallinta
  • ilmiöiden, tapahtumien ja prosessien (FEP) analyysit
  • rakentamisen ja käytön pitkäaikaisturvallisuusvaikutusten analysointi
  • epävarmuuksien arviointi ja skenaarioiden muodostaminen
  • radionuklidien vapautumis- ja kulkeutumisanalyysit, mukaan lukien radionuklidien kulkeutumisen mallinnus
  • luonnonanalogiat
  • asiakirjojen hallinta

Yhdessä saviesteiden toimintakyvyn testaukseen  ja mallinnukseen sekä loppusijoitustilojen rakentamiseen ja tuotantoon perehtyneiden asiantuntijoidemme kanssa pitkäaikaisturvallisuuden asiantuntijamme pystyvät luomaan kokonaiskäsityksen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Pitkäaikaisturvallisuuden asiantuntijamme auttavat sinua arvioimaan loppusijoitusratkaisusi pitkän aikavälin vaikutuksia ja laatimaan turvallisuusperustelun, jolla osoitetaan loppusijoituslaitoksen turvallisuus projektin eri vaiheissa.

Tarjoamme myös tiedonhallintaan, paikkatutkimuksiin, monitorointiin ja kallioluokituksiin liittyviä konsultointipalveluja sekä koulutusta.

Ota yhteyttä

Teemu Laurila

Liiketoimintajohtaja Mitta Engineering

teemu.laurila@mitta.fi

Puh. +358 44 4211 210