Koneohjauspalvelut

3D-koneohjauksella tarkoitetaan maarakennustyökoneeseen asennettua konetta ja sen kuljettajaa opastavaa järjestelmää. Koneohjausjärjestelmä helpottaa kuljettajan työtä sekä edesauttaa työsuorituksen onnistumista.

Koneohjausta voidaan hyödyntää useissa erityyppisissä työkoneissa ja työtehtävissä

Koneohjausjärjestelmään ladataan suunnittelijan tekemä suunnitelma, jonka jälkeen järjestelmän anturit opastavat koneen kuljettajaa työn tekemisessä. Koneen sijaintitiedot saadaan takymetria käyttäen tai GPS-laitteiston avulla.

Mallinnus
3D-koneohjausta käytettäessä maastoon ei merkitä suunnitelmissa esiintyviä kohteita, vaan suunnitelma syötetään suoraan koneohjausjärjestelmään. Sen vuoksi on tärkeää, että kohteet mallinnetaan oikein ja koneohjausjärjestelmään viedään vain oleellinen tieto työmaasta.

Lähtötieto voi  joskus olla vain paperisuunnitelma, jolloin aineisto täytyy ensin digitoida mallinnusta varten. Mitta mallintaa työmaan tiedot oikeaan koordinaatistoon ja tiedostomuotoon.

Työmaapalvelut
Työmaan perustaminen on yksi tärkeimmistä vaiheista projektin onnistumisen kannalta. Oikea koordinaatisto, järjestelmien tarkkuus, aineiston lataaminen järjestelmiin ja henkilöstön koulutus pitää olla tehtyinä ennen projektin varsinaista aloittamista.

Mitta hoitaa työmaan perustamisen lisäksi kaikki muutkin koneohjausprojektiin liittyvät työt asiakkaiden puolesta.

Palveluihimme sisältyvät:

  • Koneohjausmallit ja rakennussuunnitelmien 3D-mallinnus
  • Taustakartat, asemakuvat ja johtokartat
  • Tielinjat, pintojen tasaukset ym.
  • Koneohjausjärjestelmien ja kauhojen kalibrointi
Machine control three men at work

Ota yhteyttä

Pekka Kaksonen

Palvelupäällikkö, ratahankkeet (Itä-Suomi)

pekka.kaksonen@mitta.fi

Puh. +358 40 079 1161

Olli Laaksonen

Palvelupäällikkö, Mittaus

olli.laaksonen@mitta.fi

Puh. +358 50 477 3182

Mika Koskinen

Palvelupäällikkö, Mittaus (Länsi-Suomi)

mika.koskinen@mitta.fi

Puh. +358 400 320 519

Janne Harju

Toimialajohtaja, Mittaus

janne.harju@mitta.fi

Puh. +358505946473

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu