Monitorointipalvelut

Monitorointi eli jatkuva valvonta on varma ja kustannustehokas tapa valvoa rakenteiden muodonmuutoksia.

Monitoroinnin kokonais- ja osaratkaisuja

Liikkeiden valvonnalla on lukuisia käyttökohteita. Tilapäisesti valvontaa voidaan käyttää esimerkiksi herkissä ympäristöissä tapahtuvissa räjähdys-, louhinta- tai paalutustöissä. Pitkäaikaista monitorointia tarvitaan rakenteissa, joissa turvallisuusnäkökohdat korostuvat. Tällaisia rakenteita ovat sillat, maantiet ja rautatiet, tunnelit, kanavat, rakennukset sekä ydin- ja lämpövoimalat.

  • kohdevierailu ja suositusten laatiminen
  • ehdotus monitorointiratkaisusta
  • monitorointilaitteiden asennustyö
  • ohjelmistotyö
  • käyttöönotto
  • etävalvonta, analysointi ja raportointi
  • koulutus

Liikkeiden lisäksi monitoroinnilla voidaan valvoa rakenteiden kuormitustilaa esimerkiksi valokuituihin perustuvia FBG-venymä- ja lämpötila-antureita käyttämällä.

henkilö monitoroimassa

Ota yhteyttä

Martti Mikkonen

Vastaava mittaustyönjohtaja, laserkeilaus ja mallinnus

martti.mikkonen@mitta.fi

Puh. +358 43 211 1603

Mikko Ilmonen

Toimialajohtaja, Mittaus

mikko.ilmonen@mitta.fi

Puh. +358 50 575 4144

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu