Kuntapalvelut

Tarjoamme kunnille paitsi kokonaisvaltaisia mittauspalveluja myös monia muita selvityspalveluja.

Monipuoliset palvelumme kunnille

Kunnille tärkeitä mittauspaveluja ovat esimerkiksi johtokartat, pohjakartan laaditiminen ja saattaminen ajan tasalle, runkoverkon mittaus, kunnallistekniset mittaukset, suunnitelmamittaukset, asemakaavojen merkinnät maastoon, kiinteistötoimitusten maastotyöt, katualueiden haltuunotot sekä rakennusvalvontamittaukset.

Tuotamme myös palveluja tonttijakojen laatimiseen, maanhankinnan tukemiseen, tonttien vyöhykehinnoitteluun, kaavoitusprosessien konsultointiin, maapoliittisten linjausten konsultointiin sekä prosessien vertailuun.

henkilö kirjoittaa ja suunnittelee

Ota yhteyttä

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu