Mitta Engineering Oy:n vetämä yrityskonsortio voitti Norjan ydinjätteen loppusijoitusta koskevan tarjouskilpailun

Norjan ydinjätehuollosta vastaava NND (Norsk nuklear dekommisjonering) on valinnut Mitan vetämän yrityskonsortion (GeoRen) kehittämään ydinjätteen loppusijoitusta Norjassa.

Kjellerin Jeep 2 -tutkimusreaktori
Kjellerin Jeep 2 -tutkimusreaktori poistettiin käytöstä vuonna 2019/Kuva:IFE.

Mitan ohella voitollista tarjousta on ollut vuoden vaihteesta lähtien valmistelemassa A-Insinöörit Oy, BGE Technology GmbH, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Posiva Solutions Oy (PSOY) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä alihankkijana Ramboll Norjasta.

Toimeksiannon tarkoituksena on kehittää ratkaisua niin käytetyn ydinpolttoaineen kuin matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitukseen. Mitta-konsernissa näistä palveluista vastaa Mitta Engineering Oy.

”Työ on jatkoa noin kolme vuotta sitten solmitulle puitesopimukselle, jossa Mitan ydinjätehuollon asiantuntijat ovat olleet alusta lähtien mukana A-Insinöörit Civil Oy:n, BGE TEC:n ja VTT:n muodostamassa konsortiossa. Nyt samat organisaatiot jatkavat GTK:n, PSOYn ja Rambollin asiantuntemuksella täydennettynä”, kertoo Mitan ydinjätehuollon liiketoiminnasta vastaava Teemu Laurila.

Toimeksianto on aluksi kaksivuotinen, mutta se voidaan pidentää enimmillään neljään vuoteen. Sopimuksen arvo on noin 400 miljoonaa Norjan kruunua eli 40 miljoonaa euroa.

Norjan ydinjätteet ovat peräisin tutkimusreaktoreiden käytöstä 1950-luvulta vuoteen 2019 saakka, jolloin viimeinen tutkimusreaktori poistettiin käytöstä. Tämän jälkeen maahan perustettiin NND vastaamaan ydinlaitosten käytöstäpoistosta ja loppusijoitukseen tähtäävistä toimista. Toistaiseksi käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään tutkimusreaktoreiden yhteydessä Haldenissa ja Kjellerissä. Matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä varastoidaan maanalaisissa tiloissa Himdalenissa.

 

Lisätietoja:

Teemu Laurila
Liiketoimintajohtaja, Mitta Engineering
teemu.laurila@mitta.fi
+358 44 4211 210


Jaa sivu


Muita uutisia