Pohjaveden pinnankorkeus

Lähtötiedot suunnittelulle

Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu on tärkeää huomioida erityisesti maan alapuolisia tiloja suunniteltaessa. Jo rakennetuilla alueilla pohjaveden alentuminen saattaa aiheuttaa ongelmia, kuten painumia. Pohjaveden korkeudella on erityistä merkitystä myös alueilla, joissa on puupaaluille perustettuja rakennuksia tai paksuja savikerroksia.

Jatkuvatoimisella mittauksella pinnankorkeuden vaihtelusta saadaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa.

  • Helposti siirrettävä mittausasema
  • Mittaustieto reaaliaikaisesti tulkittavissa EHP-Datapalvelussa
  • Tekstiviesti- ja sähköpostihälytykset määritettyjen hälytysrajojen ylittyessä

Kustannustehokas ratkaisu

EHP:n helposti siirrettävillä jatkuvatoimisilla ratkaisuilla voidaan seurata esimerkiksi pohja- ja orsiveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta.

Mittaustiedot EHP-Datapalvelussa

Pinnankorkeustietojen tarkastelu onnistuu helposti ja reaaliaikaisesti EHP-Datapalvelun visuaalisten ohjausnäkymien kautta.

Referenssit

Kysy lisää

Tuija Tyynismaa

EHP - Myynti, maaperämittaukset

tuija.tyynismaa@mitta.fi

Puh. +358 40 555 6266

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä