Syksyllä 2023 Mitta Oy:n Ympäristö-yksikkö luotasi Kemijoen latvahaaraa, Luirojokea yksikanavaisella kaikuluotaimella. Samalla Luirojoen ranta-alueet laserkeilattiin dronella. Kaikuluotauksessa lähetetään akustisia signaaleja ja niiden heijastusta tulkitsemalla sekä jälkikäsittelemällä kartoitetaan vesistön pohjan topografiaa.

– Luirojoen luotauksen tuloksista mallinnetaan joen pohjan topografiaa kuvaava malli, jonka avulla ruoppauksen suunnittelu ja massamäärien arviointi on mahdollista. Ruoppauksen suunnittelu tehdään 3D-suunnitteluna AutoCAD-pohjaisella suunnitteluohjelmistolla. Suunnittelun tuloksena saadaan ruoppausmalli, joka on kytkeytynyt pohjan topografian maastomalliin. Ruoppausmalli on mahdollista liittää ruoppauskoneiden koneenohjausjärjestelmiin tai työn aikaisen mittauksen pohjaksi, jotta ruoppauksen oikeaa toteutumista voidaan seurata jo työn aikana. Ruoppaus- ja pohjan malli yhdistetään rantojen maastomalliin, jolloin myös läjitykset ja maisemointi voidaan suunnitella massatasapainoperiaatteella, kuvailee Mitan palvelupäällikkö Veli-Pekka Sirniö.

– Tilasimme Luirojoen luotauksen kumppaniltamme Mitalta Lokan alapuolisen osuuden ruoppauksen suunnittelua varten. Luotauksen jälkeen ruoppaustarpeet saadaan selvitettyä ja suunniteltua huolella, jolloin toteutuksessa todennäköisesti vältytään yllätyksiltä, kertoo Kemijoki Oy:n Kitisen, Luiron ja tekojärvien alueen aluepäällikkö Jenni Putaansuu.

Vastuullista kumppanuutta

Mitta Oy:n Ympäristö-yksikkö toimii Kemijoki Oy:n kumppanina. Mitan erikoisosaamista ovat maa- ja vesiympäristön mittaaminen ja mallintaminen, ympäristön tilan monitorointi, patoturvallisuus sekä ympäristönhoito.

– Tärkein tehtävämme on mahdollistaa asiakkaidemme kestävä päätöksenteko laadukkailla ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavilla palveluillamme. Luirojoen luotaus toteutettiin sähköisellä perämoottorilla varustetulla kumiveneellä. Apuna joen matalimmissa kohdissa käytettiin kauko-ohjattavaa lauttaa (ks. Video). Näin luotaustyö toteutui onnistuneesti ja ympäristöä säästäen, toteaa Mitan Ympäristö-yksikön palvelupäällikkö Jukka-Pekka Veijola.


Jaa sivu


Muita uutisia