Matka Mitan ohjelmistokehittäjäksi voi olla mutkaton – siitä kertovat alla tuoreet työntekijämme.

Julie Ollikainen ja Samu Honkamäki aloittivat työt Mitan ohjelmistokehittäjinä syyskuun alussa. Pääpaikkana kotitoimiston lisäksi tuoreille mittalaisille toimii Salon IoT-Campuksen toimisto.

Rekrytointi tapahtui nopeasti ja mutkattomasti 

Julie ja Samu ovat ensimmäiset Mitalle palkatut ohjelmistokehittäjät. Pääasiassa Aistion tuotemerkin parissa työskentelevä kaksikko on päässyt nopeasti työhön kiinni – kiitos nopean rekrytoinnin ja hyvän perehdytyksen.

Miten Julie ja Samu sitten päätyivät hakemaan Mitalle töihin?

”Mitan työpaikkailmoitus pisti silmään, koska siinä mainittiin käytettävät ohjelmointikielet ja teknologiat. En osannut niitä kaikkia, mutta kiinnosti oppia niitä!” Julie kertoo.

Myös Samu kiinnostui mainituista ominaisuuksista työpaikkailmoituksessa. Junior-tason ohjelmistokehittäjän pestejä jo hetken etsineet työnhakijat tunnistivat Mitan ilmoituksesta mahdollisuuden kehittyä.

Julie ja Samu kertovat yllättyneensä rekrytoinnin nopeudesta ja vaivattomuudesta: yksi etähaastattelu riitti heitä saamaan työpaikan Mitalla.

”Ensimmäisen ja ainoan haastattelun jälkeen tuli sellainen olo, että oli mahtava päästä tänne, juuri minunlainen, loistava paikka ja hienosti olen viihtynyt.” Samu kertoo. 

Uudet mittalaiset saivat lämpimän vastaanoton 

Uudet työntekijät on otettu vastaan lämpimästi. Kaksikko kiittää avuliaita kollegoita perehdytyksestä ja kaikesta avusta mahdollisissa haasteissa.

”Ensimmäisellä viikolla oli palavereita missä käytiin läpi olemassaolevaa koodia ja miltä se näyttää, mikä struktuuri on sekä tutustuttiin olemassa oleviin ohjelmistoihin. Kaikki ovat olleet halukkaita auttamaan.” Julie kertoo.

Työn tekemisen malli on ollut alusta alkaen selkeä. Mitalla työn arjessa hyödynnetään joitakin ketterän kehittämisen menetelmiä, muun muassa päivittäisten kokoontumisten merkeissä, joissa käydään läpi mitä eilen tehtiin ja pohditaan  yhdessä mitä tänään työn alla. Konkarit avustavat mielellään uusia tulokkaita.

”Erittäin hyvin on sujunut tämä alku, saimme lämpimän vastaanoton.” Samu kertoo.

Tulevalta odotetaan ammatillista kehittymistä ja mielenkiintoisia projekteja

Tuoreet ohjelmistokehittäjät kannustavat kaikkia ohjelmoinnista kiinnostuneita lähtemään alalle matalalla kynnyksellä: Julie kannustaa lähtemään alasta kiinnostuneita kokeilemaan, ja juuri motivaatio alalle on tärkeää:

”Hyvä perusohjelmointitaito voi olla missä tahansa ohjelmointikielessä. Aina ei tarvitse osata kaikkea, kunhan on halu oppia, se siivittää pitkälle.”

Tuoreiden mittalaisten mielissä tulevaisuus näyttää mielenkiintoiselta ja Mitta tarjoaa mahdollisuuden kehitykseen ja uralla etenemiseen. Myös uusiin kollegoihin tutustumista odotetaan.

Samu lähettää vielä terveiset uusille Mitta-kollegoilleen:

”On ollut erittäin mukava tulla mittalaiseksi ja liittyä joukkoon! Odotan innolla miten monitoroinnin puoli lähtee kasvamaan ja kehittymään eteenpäin!

 

Recruitment was quick and easy

Julie Ollikainen and Samu Honkamäki started working as Mitta’s software developers at the beginning of September. In addition to home offices, Salo´s IoT Campus office serves as the main location for fresh software developers.

Julie and Samu are the first software developers hired for Mitta. The duo, who mainly work on the Aistio brand, have been able to get to work quickly – thanks to the simple recruitment process and good orientation.

How did Julie and Samu end up applying for Mitta?

”Mitta’s job advertisement caught my eye because it mentioned the programming languages ​​and technologies used. I didn’t know all of them, but I was interested in learning them!” Julie tells.

Samu was also interested in the features mentioned in the job advertisement. Job seekers who had been looking for a junior software developer position for a while, recognized Mitta’s ad as an opportunity to develop.

Julie and Samu say that they were surprised by the speed and ease of recruitment: one remote interview was enough for them to get a job at Mitta.

”After the first and only interview, I got the feeling that it would be great to get here, felt like my place, a great organization and I’ve had a great time so far.” Samu tells.

New employees received warm wellcome

New employees have been warmly welcomed. The duo would like to thank their helpful colleagues for the orientation and all the help with possible challenges.

”The first week there were meetings where we went through the existing codebase and what it looks like, what the structure is. We also got to know to the existing software. Everyone has been willing to help.” Julie tells.

The way of working has been clear from the beginning. Some agile development methods are utilized in everyday work at Mitta, for example in the form of daily meetings, where the team goes over what was done yesterday and think together about what is being worked on today. The more experienced coworkers are happy to help newcomers in any situation.

”This beginning has gone very well, we received a warm welcome.” Samu tells.

Professional development and interesting projects are expected in the future

Fresh software developers encourage everyone interested in programming to enter the field even if the skills are not there yet. Julie encourages those interested in the field to try it out. It is the motivation for the field that is important:

”Good basic programming skills can be in any programming language. You don’t always have to know everything, as long as you have the desire to learn. This will take you further.”

In the minds of fresh Mitta employees, the future looks interesting and they see that Mitta offers an opportunity for development and career advancement. Getting to know new colleagues is also expected.

Samu sends greetings to his new Mitta colleagues: ”It has been very nice to join the team! I’m looking forward to see how the monitoring side will grow and develop further!”


Jaa sivu


Muita uutisia