Camilla Rusk on Mitta-konsernin uusi viestintä- ja markkinointipäällikkö

Nimitysuutisia: Mitta vahvistaa konsernin viestintää ja markkinointia Suomessa ja Ruotsissa.

Camilla Rusk hymyilee.

Camilla Rusk on Mitta-konsernin uusi viestintä- ja markkinointipäällikkö

Nimitysuutisia: Mitta vahvistaa konsernin viestintää ja markkinointia Suomessa ja Ruotsissa.

VTM Camilla Rusk, 32, aloitti Mitta-konsernin viestintä- ja markkinointipäällikkönä 6.6.2022. Rusk siirtyi Mittaan ruotsinkielisten näkövammaisten liitosta, jossa hän toimi viestintäpäällikkönä yli viisi vuotta. Hän on aiemmin työskennellyt myös ruotsinkielisessä kulttuurirahastossa sekä oikeusministeriössä.

”On inspiroivaa päästä aivan uuteen työympäristöön ja tutustua uuteen alaan. Paljon on opittavaa, mutta näen kasvavan Mitan toiminnan ja sen tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet erittäin motivoivina ja innostavina”, Camilla Rusk kertoo.

”Asiakaskokemus on aina ollut lähellä sydäntäni. Organisaation ja asiakaskunnan siteen vahvistaminen – aina vastuullisuus ja luottamus edellä – ovat tärkeimpiä viestinnällisiä tehtäviäni. On mielenkiintoista päästä yhdistelemään näitä uudessa ympäristössä.”

Vahvempaa viestinnällistä tukea Ruotsiin

Mitta-konserni pyrkii strategian mukaisesti vahvistamaan brändin tunnettuutta läpi konsernin. Camillan tehtävä on toteuttaa viestintää eri kanavissa ja sidosryhmille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

”Uudessa viestintä- ja markkinointipäällikön tehtävässä korostuu viestinnän merkitys, tuki ja yhteistyö Ruotsin Mitta AB:n kanssa. Strategian mukainen myyntiin panostaminen tarvitsee myös markkinoinnin tukea rinnalleen. On hienoa, että olemme saaneet oman, kaksikielisen viestijän ja markkinoinnin tekijän konserniin vahvistamaan yhteistyötä yli maanrajojen”, sanoo Aki Puska, Mitta-konsernin toimitusjohtaja.

”Kaksikielisestä ajattelusta tulee varmasti olemaan hyötyä tässä tehtävässä, ja odotankin innolla tutustumista Mitan asiantuntijoihin sekä Suomessa että Ruotsissa. Vaikuttavaa viestintää tehdään kuitenkin aina yhteistyössä”, Camilla toteaa.

Lisätietoja:
Aki Puska
Toimitusjohtaja, Mitta-konserni
+35840 568 3490
aki.puska@mitta.fi

Mitta-konserni on vuonna 1989 perustettu suomalainen kansainvälisesti toimiva mittaus- ja kenttätutkimusalan konsulttiyhtiö, joka toimii laajasti rakentamisen arvoketjussa. Mitta on Suomessa markkinajohtaja, jonka toimialat ovat mittaus-, laboratorio-, maaperätutkimus– sekä ympäristö- ja monitorointipalvelut. Mitta työllistää yli 500 alan ammattilaista yli 30 toimipaikassa ympäri Suomea ja Ruotsia. www.mitta.fi ja www.mitta.se.

Svensk översättning publicerad 15.6

Camilla Rusk är ny kommunikations- och marknadsföringschef för Mitta-koncernen

Utnämningsnyheter: Mitta stärker koncernens kommunikation i Finland och Sverige.

Pol.mag. Camilla Rusk, 32, har börjat som Mitta-koncernens kommunikations- och marknadsöringschef 6.6.2022. Rusk kom till bolaget från Förbundet Finlands Svenska Synskadade, där hon jobbat som kommunikationschef i över fem års tid. Tidigare har hon jobbat inom Svenska kulturfonden samt justitieministeriet.

”Det är jätteinspirerande att få börja jobba inom ett helt nytt verksamhetsområde och bekanta sig med en ny bransch. Jag har mycket att lära mig, men jag ser Mittas tillväxt och dess mångsidiga förutsättningar och möjligheter som motiverande och intressanta”, berättar Camilla Rusk.

”Jag har alltid brunnit för kundupplevelsen. Att stärka bandet mellan organisationen och kunderna, alltid med hållbarhet och förtroende i fokus, är mitt viktigaste kommunikativa uppdrag. Det är intressant att få förena allt detta i en ny miljö.”

Starkare kommunikation mot Sverige

Mitta-koncernens strategiska målsättning är att stärka brandets synlighet och kännedom genom hela koncernen. Camillas uppgift är att handha kommunikationen med olika intressenter och i olika kanaler på finska, svenska och engelska.

“I den nya rollen som kommunikations- och marknadsföringschefs förtydligas kommunikationens betydelse med Mitta AB i Sverige. Att satsa på försäljning i enlighet med strategin kräver även marknadsföring som stöd. Det är fint att vi fått en egen, tvåspråkig kommunikatör och marknadsförare till koncernen för att stärka samarbetet länderna emellan”, säger Mitta-koncernens VD Aki Puska.

”Ett tvåspråkigt tankesätt kommer säkert till nytta i arbetet. Jag ser mycket fram emot att bekanta mig med Mittas experter i både Finland och Sverige. En stark kommunikation förutsätter alltid samarbete”, konstaterar Camilla.

Tilläggsinformation:
Aki Puska
Toimitusjohtaja, Mitta-konserni
+35840 568 3490
aki.puska@mitta.fi

Mitta-koncernen grundades 1989 i Finland och är idag ett internationellt tekniskt konsultföretag inom mätning och fältundersökning. Mitta är marknadsledare i Finland och dess affärsområden är mätning, geoteknik samt miljö- och laboratorietjänster. Inom Mitta arbetar över 500 anställda på mer än 30 kontor i Finland och Sverige. www.mitta.fi och www.mitta.se.


Jaa sivu


Muita uutisia