Toimintaperiaatteemme

Kestävän kehityksen politiikka

Mitta on yhteisörakentamisen ja ympäristön konsultointiin keskittynyt yhtiö. Toimimme useilla liiketoiminta-alueilla – Mittaus, Kairaus ja Ympäristö –  prosessin kaikissa vaiheissa toteutettavuustutkimuksista toteutukseen.

Meille kestävä kehitys tarkoittaa ympäristön suojelemista, turvallista työympäristöä työntekijöillemme ja aktiivista yhteiskuntavastuuta. Kestävän kehityksen näkökulma on olennainen osa päätöksentekoamme, ja sen tuloksena asiakkaamme sekä työntekijämme ovat tyytyväisiä. Lisäksi haluamme vaikuttaa  siihen, että Mitta on hyvä yhteiskunnallinen toimija.

Mitta pyrkii yhteistyössä asiakkaiden kanssa minimoimaan ympäristövaikutuksensa:

 • Tarjoamme asiakkaillemme palveluja ja ratkaisuja, jotka edistävät ympäristön ja yhteiskuntarakentamisen kestävää kehitystä. Ehdotamme teknisiä ratkaisuja, joilla on mahdollisimman vähän terveys- ja ympäristövaikutuksia.
 • Edistämme luonnonvarojen hallintaa ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja valitsemme mahdollisimman ympäristöystävälliset kuljetusmuodot.
 • Varmistamme, että työntekijöidemme kestävän kehityksen asiantuntemus on korkea.
 • Luomme turvallisen ympäristön työntekijöillemme.
 • Varmistamme, että työntekijämme menestyvät ja kehittyvät päivittäisessä työssään.
 • Täytämme nykyiset ympäristöä, työympäristöä, syrjintää, korruptiota ja ihmisoikeuksia koskevat laki- ja muut vaatimukset ja parannamme kestävää kehitystä edistävää työtämme jatkuvasti.
 • Punnitsemme olennaiset ympäristönäkökohdat hankkiessamme tuotteita ja palveluja, ja teemme yhteistyötä toimittajiemme ja urakoitsijoidemme kanssa kestävä kehityksen edistämiseksi.

LAATUPOLITIIKKA

Mitta on yhteisörakentamisen ja ympäristön konsultointiin keskittynyt yhtiö. Toimimme useilla liiketoiminta-alueilla – Mittaus, Kairaus ja Ympäristö – prosessin kaikissa vaiheissa toteutettavuustutkimuksista toteutukseen.

Ammattimaisella ja vastuullisella toimintatavalla Mitta pyrkii olemaan kilpailukykyinen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen parasta mahdollista palvelua. Asiakkaamme voivat luottaa yritykseen ja haluamme olla heille luonnollinen ensimmäinen valinta.

Jotta voimme täyttää sitoumuksemme

 • Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja ideoita ja reagoimme niihin.
 • Ylläpidämme palvelutason korkeana niin, että se täyttää tai ylittää asiakkaiden odotukset koskien tuotteiden laatua, toimitusvarmuutta ja henkilökohtaista palvelua.
 • Teemme yhteistyötä toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa laatuun liittyvissä kysymyksissä.
 • Kehitämme työntekijöidemme osaamista luoda lisäarvoa asiakkaillemme ja omaan toimintaamme.
 • Tunnistamme ja ymmärrämme asiakkaiden odotukset, mittaamme asiakkaiden käsityksiä meistä ja ryhdymme toimiin asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.
 • Annamme koko henkilökunnallemme mahdollisuuden parantaa liiketoimintaamme koko arvoketjussa toimittajalta asiakkaalle.