Mitta ja Metsä Fibre solmivat esisopimuksen mittauksista Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan rakennushankkeessa

Mitta Oy ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan rakennushankkeen mittauksista. Mitan tehtävät hankkeessa olisivat kattavat, ja ne sisältäisivät esimerkiksi mittausperustan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon sekä kriittisten mittausten ja aliurakoiden valvontamittaukset. Mittaustyöt alkavat heti Metsä Fibren investointipäätöksen jälkeen. Mitalle kuuluvat mittausperustaan liittyvät työt tehtäisiin rakennushankkeessa aivan ensimmäisinä. ”Laadukas ja hyvin suunniteltu mittausperusta toimivine kiintopisteineen … Read More

Mitta Oy täydentää laboratoriopalvelujensa tarjontaa hankkimalla Koestus T&T Oy:n

Laboratory

Mitta Oy on ostanut Koestus T&T Oy:n koko osakekannan 15.10.2020 allekirjoitetulla sopimuksella. Ostettu yhtiö keskittyy rakennusmateriaalien tutkimukseen sekä testaukseen. Koestuksen erikoisaloja ovat betoni ja muut kiviainesmateriaalit sekä asbesti-, haitta-aine-, kuitu- ja pölynanalyysit, ja se täydentää hyvin Mitta Oy:n nykyisiä laboratoriopalveluja. ”Haluamme tarjota asiakkaillemme laboratoriopalveluja valtakunnallisesti koko Suomen kattavan verkoston    kautta. Toivotan Koestuksen asiantuntijat lämpimästi tervetulleiksi työskentelemään yhdessä Mitan osaajien kanssa … Read More