Mitta Engineering ydinjätehuollon palvelut

Mitalla on 40 vuoden kokemus ydinjätealalta ja 20 asiantuntijaa, joilla on monipuolista osaamista  erilaisten ydinjätteiden loppusijoituksesta. Osana verkostoasi voimme auttaa sinua löytämään ja luomaan parhaat ratkaisut ydinjätehuollon tarpeisiin.

Konsultointipalvelumme

Ydinjätehuollon haaste on, että se kattaa useita asiantuntija-aloja, sidosryhmiä ja vaatimuksia. Mitan monipuolisella palvelutarjonnalla ja kokemuksella pystymme luomaan kokonaisvaltaisia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja.

Mitta Engineering tarjoaa konsultointipalveluita ydinjätehuolto-ohjelmien eri vaiheisiin:

  • paikanvalinta
  • ohjelman kehittäminen, mukaan lukien sosiaalisten vaikutusten ja geologisten näkökohtien  arviointi
  • loppusijoitustilojen suunnittelu ja kustannusarviot, mukaan lukien maanpäällisten ja maanalaisten tilojen arkkitehtisuunnittelu
  • loppusijoitustilojen turvallisuus- ja toimintakykyarvioinnit, mukaan lukien mallinnus ja testaus
  • turvallisuusperustelujen kokoaminen ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten hallinta
  • loppusijoitustilojen toiminnan suunnittelu, vaatimusten hallinta ja kustannuslaskenta
  • bentoniittisavimateriaalien karakterisointi
  • saviesteiden ja täyttöjen toimintakyvyn laboratoritestaukset

Mitta Engineering on ollut osa Mitta-konsernia maaliskuusta 2022 lähtien. Olemme aiemmin toiminut nimillä Saanio & Riekkola, B+Tech ja A-Insinöörit.  Jatkamme edelleen tiivistä yhteistyötä A-insinöörien geotekniikan asiantuntijoiden kanssa sekä teemme tiivistä yhteistyötä Mitta-konserniin kuuluvan Clay Technologyn  kanssa.

Asiantuntijatiimiimme kuuluu noin 20 insinööriä ja diplomi-insinööriä, geologia, fyysikkoa, laboratorioanalyytikkoa ja kemistiä.

Vuodesta 2000 lähtien olemme työskennelleet yli 25 ydinjätelaitoksen suunnittelun parissa lähes 20 maassa. Suurin osa työstämme ja erikoisosaamisestamme liittyy korkea-aktiivisten ydinjätteiden (HLW) loppusijoituslaitoksiin, erityisesti Suomessa. Olemme työskennelleet myös lukuisten matala- ja keskiaktiivisen jätteen (LILW) loppusijoituslaitosten parissa.

Mitta Engineeringillä on ISO  9001 -sertifioitu laatujärjestelmä ja ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Laboratoriomme tarjoaa analyysi- ja testauspalveluja rakennusteollisuudelle ja rakennusten korjaussuunnittelulle. Laboratoriomme on akkreditoitu ISO 17025 (T354) -standardin mukaisesti.

Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla ja Tampereella.

Ympäristöpolitiikkamme

Olemme sitoutuneet tavoitteelliseen ympäristövastuullisuuden kehittämiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen.

Noudatamme viranomaisten ja asiakkaidemme asettamia sitovia velvoitteita, mutta tunnistamme myös vaatimukset ylittävät mahdollisuutemme vaikuttaa rakennetun ympäristön puhtauteen, turvallisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen.

Tuemme asiakkaitamme proaktiivisesti ympäristötavoitteiden toteuttamisessa. Tarjoamme asiakkaillemme palveluita ja ratkaisuja, jotka edistävät ympäristön ja rakennetun ympäristön kestävää kehitystä. Ehdotamme teknisiä ratkaisuja, joilla on mahdollisimman vähäisiä terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Sitoudumme ympäristöjärjestelmämme jatkuvaan parantamiseen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Otamme huomioon toimintamme ympäristönäkökohdat ja pyrimme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksiamme. Edellytämme henkilökuntamme sitoutuvan ympäristötavoitteidemme saavuttamiseen. Viestimme ympäristöasioista asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Lue lisää Mitan vastuullisuudesta