Maaperätutkimukset

Maaperätutkimuksella saadaan tietoa esim. maaperän kantavuudesta, maalajeista, kallion syvyydestä ja kallion laadusta. Tieto on tärkeää esimerkiksi silloin, kun kartoitetaan rakennuspaikkaa, valitaan perustukset ja sopiva rakennustapa.

Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto

Toteutamme pohjatutkimuksen mittauksineen kokonaispakettina asiakkaalle yksilöidyn tarpeen mukaan. Tutkimukseen sisältyy pohjatutkimusohjelman laatiminen, tontin pintavaaitus ja kartoitus, mittauskartan laatiminen, tarvittavat pohjatutkimuskairaukset, maanäytteenotto ja laboratoriotutkimukset, pohjatutkimuspiirustukset ja kirjallinen perustamistapalausunto. Tarvittaessa asennamme kohteeseen pohjaveden pinnan tarkkailuputken ja teemme pohjaveden pinnan seurantamittauksia. Pohjatutkimuspaketit teemme yhteistyössä geosuunnittelutoimistojen kanssa. Yhteistyökumppaniltamme saa tarvittaessa myös pohjanrakennussuunnittelupalvelua.

Palvelumme maa- ja kalliotutkimuksiin

Mitan käytössä maaperätutkimuksissa on monipuolinen oma kalusto.

 • Painokairaus
 • Siipikairaukset
 • Puristinheijarikairaus
 • Heijarikairaus
 • CPTU- eli puristinkairaus
 • Porakonekairaus
 • Tärykairaus
 • Maaperänäytteenotto (häiriintyneet ja häiriintymättömät maanäytteet)
 • Vesistökairaukset
 • Timanttikairaukset
 • Maatutkaukset

Ota yhteyttä

Juho Keskiniva

Toimialajohtaja, Maaperätutkimus

juho.keskiniva@mitta.fi

Puh. +358 40 658 3015

Matteus Jämsä

Palvelupäällikkö (Pohjois-Suomi)

matteus.jamsa@mitta.fi

Puh. +358 50 529 3913

Pekka Ojala

Palvelupäällikkö, Maaperätutkimus (Länsi-Suomi, Keski-Suomi)

pekka.ojala@mitta.fi

Puh. +358 400 564 581

Pekka Randell

Palvelupäällikkö, Maaperätutkimus (Etelä- ja Itä-Suomi)

pekka.randell@mitta.fi

Puh. +358 400 943 055

Mika Muikku

Palvelupäällikkö, laserkeilaus, maaperätutkimus, talo

mika.muikku@mitta.fi

Puh. +358 40 5407 547

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu