Maaperätutkimukset

Maaperätutkimuksella saadaan tietoa esim. maaperän kantavuudesta, maalajeista, kallion syvyydestä ja kallion laadusta. Tieto on tärkeää esimerkiksi silloin, kun kartoitetaan rakennuspaikkaa, valitaan perustukset ja sopiva rakennustapa.

Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto

Toteutamme pohjatutkimuksen mittauksineen kokonaispakettina asiakkaalle yksilöidyn tarpeen mukaan. Tutkimukseen sisältyy pohjatutkimusohjelman laatiminen, tontin pintavaaitus ja kartoitus, mittauskartan laatiminen, tarvittavat pohjatutkimuskairaukset, maanäytteenotto ja laboratoriotutkimukset, pohjatutkimuspiirustukset ja kirjallinen perustamistapalausunto. Tarvittaessa asennamme kohteeseen pohjaveden pinnan tarkkailuputken ja teemme pohjaveden pinnan seurantamittauksia. Pohjatutkimuspaketit teemme yhteistyössä geosuunnittelutoimistojen kanssa. Yhteistyökumppaniltamme saa tarvittaessa myös pohjanrakennussuunnittelupalvelua.

Palvelumme maa- ja kalliotutkimuksiin

Mitan käytössä maaperätutkimuksissa on monipuolinen oma kalusto.

  • Painokairaus
  • Siipikairaukset
  • Puristinheijarikairaus
  • Heijarikairaus
  • CPTU- eli puristinkairaus
  • Porakonekairaus
  • Tärykairaus
  • Maaperänäytteenotto (häiriintyneet ja häiriintymättömät maanäytteet)
  • Vesistökairaukset
  • Maatutkaukset

Ota yhteyttä

Markku Karhu

Palvelupäällikkö (Keski-Suomi)

markku.karhu@mitta.fi

Puh. +358 40 589 4422

Pekka Ojala

Palvelupäällikkö (Länsi-Suomi)

pekka.ojala@mitta.fi

Puh. +358 400 564 581

Pekka Randell

Palvelupäällikkö (Etelä- ja Itä-Suomi)

pekka.randell@mitta.fi

Puh. +358 400 943 055

Jari Lappi

Varatj, toimialajohtaja laboratorio ja maaperätutkimus, palvelupäällikkö (Pohjois-Suomi)

jari.lappi@mitta.fi

Puh. +358 43 211 1600

Mika Muikku

Palvelupäällikkö, Mittaus, Maaperätutkimus

mika.muikku@mitta.fi

Puh. +358 40 5407 547

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu