Ympäristömittaukset malminetsintähankkeen tutkimus- ja kaivossuunnittelu-vaiheissa

Ylitorniossa tutkimusalueelle on perustettu yhteensä kolme mittausasemaa, jotka seuraavat Palokkaanlammen pinnankorkeutta, Palokkaanjoen virtaamaa, alueen sadantaa sekä pohjavesiolosuhteita. Asemien jatkuvatoiminen mittausdata antaa kattavaa tietoa alueen ympäristöolosuhteista ja sään ääri-ilmiöistä, kuten rankkasateista ja tulvista. Mawson aikoo hyödyntää automaattisia mittauksia jatkossakin tutkimusten ja kaivoshankkeen suunnittelussa ja vesiin liittyvän tiedon kartuttamisessa. YVA-ohjelmavaiheessa mietitään myös mahdollisia täydennystarpeita mittausasemien osalta erityisesti kaivoshankkeen vaikutusalueella.

2020–

Mawson Oy

Ylitornio

Mittausasemat Palokkaanlammella

  • Helpottavat tutkimus- ja kaivossuunnittelua
  • Takaavat luotettavan perustiedon saamisen
  • Täydentävät manuaalisesti kerättyä hydrologista tietoa

Ylitorniossa tutkimusalueelle on perustettu yhteensä kolme mittausasemaa, jotka seuraavat Palokkaanlammen pinnankorkeutta, Palokkaanjoen virtaamaa, alueen sadantaa sekä pohjavesiolosuhteita. Asemien jatkuvatoiminen mittausdata antaa kattavaa tietoa alueen ympäristöolosuhteista ja sään ääri-ilmiöistä, kuten rankkasateista ja tulvista.

Automaattisilla mittauksilla on voitu vähentää huomattavasti manuaalisiin mittauksiin menevää työaikaa ja käsin tehtäviin mittauksiin liittyviä epävarmuuksia. Ympärivuotisesti kerätyn datan avulla voidaan luoda luotettavia malleja pitkille aikajaksoille. Hydrologisten olosuhteiden ennustettavuus eri vuodenaikoina helpottuu merkittävästi paikan päällä mitattuun dataan perustuvien mallien avulla. Manuaalisilla mittauksilla voidaan edelleen täydentää automaattimittauksilla saatuja tuloksia tarvittaessa ja vastaavasti automaattisilla mittauksilla pystytään varmentamaan manuaalisilla mittauksilla saatujen tulosten oikeellisuus.

 

Luotettavien hydrologisten mallien avulla tutkimus- ja kaivossuunnittelu helpottuu ja suunnittelua voidaan toteuttaa varmalta pohjalta. Sadanta, virtaamat ja pinta- ja pohjavesien korkeudet saattavat vaihdella alueellisesti eri vuodenaikoina paljonkin.

Kohdealueelle sijoitetut automaattiset mittausasemat takaavat luotettavan perustiedon saamisen juuri sieltä, mistä tietoa tarvitaan. Hydrologisten luonnollisten vaihteluvälien tunnistaminen on erittäin tärkeä osa kaivoshankkeen suunnittelua ja auttaa myös ympäristöön liittyvien jatkotutkimusten tarpeen tunnistamisessa, niiden ajoittamisessa ja suunnittelussa. Pitkän aikavälin seuranta- ja mittaustulokset varmentavat myös aikaisempaa, manuaalisesti kerättyä hydrologista tietoa ja sen luotettavuutta osoittaessaan selkeät korrelaatiot aikaisempaan dataan.

Asiakaspalaute

Olemme olleet EHP:n palveluun kaikin puolin tyytyväisiä. Tiedon saanti on ollut alusta saakka luotettavaa. Huolto ja asiakastuki ovat olleet tavoitettavissa aina tarpeen vaatiessa ja yhteydenpito on toiminut hyvin.
Räätälöidyllä ja hyvin suunnitellulla palvelulla on voitu taata myös se, ettei palvelun käytöstä aiheudu kuluja niinä ajanjaksoina, kun mittausasema on ollut poissa käytöstä. Datapalvelun käyttö on helppoa ja kerätyt aineistot ovat helposti hyödynnettävissä sellaisenaan myös pidempien aikajaksojen mallinnuksiin.

 

Noora Ahola, toimitusjohtaja, Mawson Oy

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä