Vedenlaadun mittaukset, VAR-ELY

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (VAR-ELY) koordinoiman KIPSI-hankkeen tarkoituksena on vähentää merkittävästi Saaristomeren valuma-alueen pelloilta tulevaa vesistöjen fosfori- ja kiintoainekuormitusta käsittelemällä 50 000 – 80 000 hehtaaria peltoja maanparannuskipsillä. Toimintojen vaikuttavuutta arvioidaan kolmella jatkuvatoimisella vedenlaadun ja määrän mittausasemalla. Hanke on kolmivuotinen ja vedenlaadun seuranta saattaa jatkua pidempäänkin.

2020–2022

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomi

Mittausaasemat kolmeen jokeen Varsinais-Suomessa

  • Mittaukset Tarvasjoessa, Vähäjoessa ja Paattisenjoessa
  • Mittaus kerran tunnissa
  • Toimintakuntoiset asemat ympäri vuoden
  • Tiedonkeruu- ja analysointialustana EHP-Datapalvelu

EHP Environment Oy asensi maaliskuussa 2020 jatkuvatoimiset mittausasemat Tarvasjokeen ja Paimion Vähäjokeen, joiden valuma-alueet toimivat intensiiviseuranta-alueina. Lisäksi mittaukset asennettiin Paattistenjokeen, joka toimii hankkeessa referenssipisteenä.

Mittausasemat mittaavat veden pinnankorkeutta, lämpötilaa, sameutta ja sähkönjohtavuutta. Virransyöttö tapahtuu akuilla ja aurinkopaneeleilla, itse mittauksen tapahtuen kerran tunnissa. EHP:n kokemukseen pohjautuen jokiasennukset suoritettiin niin, että mittaukset säilyvät toimintakuntoisina ympärivuotisesti myös jokien jäätyessä. Asennustavassa huomioitiin myös huollettavuus: anturit voidaan käyttää helposti ylhäällä huoltoja varten ja sijoittaa takaisin uomaan mittaamaan.

 

Vaikka vedenlaadun mittausantureissa on oma automaattinen puhdistusmekanismi, tarvitsevat ne silti myös käsin tehtävää puhdistusta ja kalibrointia. Hankkeessa VAR-ELY vastaa kentällä tapahtuvista peruspuhdistuksista EHP:n hoitaessa perusteellisemmat kausihuollot kahdesti vuodessa.

Tiedonkeruu- ja analysointialustana toimii EHP-Datapalvelu. Mittausdataa seurataan automaattihälytyksin sekä EHP:n asiantuntijan toimesta, joka myös vastaa mittausdatan laatuluokituksesta.

Kysy lisää projektista

Petteri Seppänen

EHP - Myynti, vesimittaukset

petteri.seppanen@mitta.fi

Puh. +358 50 563 2866

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä