Mittausperusta Vt 15 Rantahaka–Kouvola

Tehtävänä oli laatia mittausperusta Vt 15 Rantahaka–Kouvola -hankkeen maastomallitöitä varten. Työssä noudatettiin Liikenneviraston tie- ja ratahankkeiden maastotietojen mittausohjetta 18/2011 ja ko. ohjeen päivitysversiota soveltuvin osin. Mittausperusta laadittiin EUREFFIN ETRS-GK27 -koordinaattijärjestelmään ja N2000-korkeusjärjestelmään.

Hankkeessa korkeus määritettiin N2000-järjestelmässä. Vaaituksen lähtöpisteinä käytettiin valtakunnallisia N2000-järjestelmän hyväkuntoisia kiintopisteitä, jotka sijaitsivat Vt 15:n varrella. Vaaitukset suoritettiin digitaalisella vaaituskojeella pääsääntöisesti pultilta pultille. Vt 15:n sivuun sijoittuvat pisteet voitiin vaihtoehtoisesti vaaita suljettuina lenkkeinä.

  • Peruspisteet määritettiin ETRS-GK27-projektiolle staattisella satelliittimittauksella. Peruspisteet määritettiin 4. luokkaan mittaustavan ja lähtöpisteiden luokkien perusteella.
  • Peruspisteet rakennettiin tukevaan alustaan hankkeen välittömään läheisyyteen. Peruspisteiden sijoittelussa huomioitiin niiden käytettävyys käyttöpistejonon lähtöpisteinä. Peruspisteitä rakennettiin noin 1,5 kilometrin välein.

(5.7.2018)