Virtausmallinnus auttaa reagoimaan muuttuvaan ympäristöön

Mitan virtausmallinnuspalvelussa yhdistyvät nykyaikaiset kaukokartoituksen, vesistömittauksen ja hydraulisen mallintamisen menetelmät.

Ennakointia virtausmallinnuksella

  • hankkeiden vesistövaikutukset ja vesivoiman tuotannon optimointi
  • patojen vahingonvaaraselvitykset
  • jokien tulvamallinnukset
  • eroosio- ja sedimenttimallinnukset
  • habitaattimallinnukset

Tuotamme tarvittaessa itse mallin perustaksi tarvittavat tarkat vedenalaiset korkeusaineistot kaikuluotaamalla. Seuraamme aktiivisesti viranomaisten vesistövaikutusten arvioinnille asettamia ohjeistuksia ja laatukriteeristöjä.

Esimerkki ratkaisusta vesivoiman tuottajan tarpeeseen

Vesivoimayhtiö kehittää sähköntuotantoaan ja tarvitsee ennakkoselvityksen vesivoiman uudisrakentamisen tai olemassa olevan säännöstelyrakenteen muutostöiden vesistövaikutuksista.

Mallinnusta varten vesistöstä tarvitaan pohjan topografiatietoja ja virtaama/vedenkorkeustietoja. Tarvittaessa tuotamme aineistot itse, jolloin mittaustöille suunnitellaan erillinen aikataulu ja toimitus.

Kohdealueesta laaditaan räätälöity malligeometria. Malli verifioidaan, kalibroidaan ja validoidaan asianmukaisesti. Laskenta-ajojen tulokset analysoidaan ja johtopäätökset esitetään asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Palvelut padon omistajalle

Padon omistajan velvollisuus on selvittää viranomaiselle padosta aiheutuva vahingonvaara.  Tuotamme virtausmallinnuksella viranomaisvaatimukset täyttävän vahingonvaaraselvityksen ja ehdotuksen padon luokasta.

Yhteistyötä asiakkaan kanssa

Palvelu suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaisesti ja sen sisältöä voidaan tarkentaa, kun mittauksista tai mallinnuksesta saadaan ensimmäisiä tuloksia. Palvelun sisältö voi määräytyä myös suoraan viranomaisen esittämän selvityspyynnön perusteella.

Asiantuntijana artikkelissa toimivat palvelupäällikkö Tatu Nylund sekä toimialajohtaja Ilkka Kylmänen.

Lisätietoa Mitan virtausmallinnuspalvelusta antavat

Ilkka Kylmänen
toimialajohtaja, ympäristö
+358 40 502 8245
ilkka.kylmanen@mitta.fi

Tatu Nylund
palvelupäällikkö
+358504339691
tatu.nylund@mitta.fi