Helsingin Laajasalo ja Korkeasaari saavat Suomen pisimmän sillan, jonka monitoroinnista vastaa suomalaisen Mitta-konsernin EHP Environment -palvelu 

TYL Kruunusillat ilmoitti tekevänsä sopimuksen Kruunusillan monitoroinnista EHP Environmentin kanssa. Monitorointijärjestelmä asennetaan vaiheittain sillan kantavien rakenteiden valmistuessa. Kokonaisuudessaan EHP vastaa monitoroinnista seuraavat kahdeksan vuotta. Tämä on suurin yksittäinen kauppa, minkä EHP on koko yli 20-vuotisen historian aikana tehnyt. Sopimus allekirjoitettiin 19.11.2021.

Allekirjoitustilaisuudessa 19.11.2021 Ville Lehtonen Kreatelta, sekä Aki Puska Mitta OY:stä.
 TYL Kruunusillat ilmoitti tekevänsä sopimuksen Kruunusillan monitoroinnista EHP Environmentin kanssa. Monitorointijärjestelmä asennetaan vaiheittain sillan kantavien rakenteiden valmistuessa. Kokonaisuudessaan EHP vastaa monitoroinnista seuraavat kahdeksan vuotta. Tämä on suurin yksittäinen kauppa, minkä EHP on koko yli 20-vuotisen historian aikana tehnyt. Sopimus allekirjoitettiin 19.11.2021.

”Meidän tehtävänämme on toimittaa laadukkaita mittaustuloksia. Urakoitsija ja suunnittelijat tulevat hyödyntämään monitoroinnista syntyvää dataa jo rakentamisen aikana. Näin varmistutaan suunnitelman mukaisesta toteutumisesta” EHP:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Tuija Tyynismaa kommentoi.

“Olemme otettuja, että voimme olla mukana näin merkittävässä hankkeessa.”

”Rakentamisen aikaisen monitoroinnin lisäksi tuotamme tärkeää dataa ilmaston ja ajan vaikutuksista sillan käyttäytymiseen. Sillan valmistumisen jälkeen kehittämämme sovellus edelleen arkistoi kaiken mittaustiedon, ja sitä tullaan hyödyntämään sillan ylläpidossa ja huollossa”, Tuija Tyynismaa kertoo.

EHP:n ja Mitan voimien yhdistyminen vuonna 2019 mahdollistaa tämän hankkeen. Ympäristömittausten lisäksi pystymme toteuttamaan jatkuvatoimista mittausta ja monitorointia taitorakenteissa kuten sillat, sekä maaperä- ja kalliorakentamisessa ” kertoo Mitta-konsernin toimitusjohtaja Aki Puska iloisena.

“Tarjoamme moderneja ympäristömittauspalveluja paremman ja turvallisemman huomisen puolesta. Me suunnittelemme, valmistamme, asennamme ja huollamme mittausasemia, jotka toimivat ympärivuotisesti haastavissa olosuhteissa” kertoo Aki Puska.

Helsingin uutta kaupunkikuvaa muokkaava Kruunuvuorensilta rakennetaan pelkästään joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Tämä on hyvin harvinaista jopa maailmanlaajuisesti. Hankkeen rakentaminen on aloitettu lokakuussa, ja silta valmistuu vuonna 2025. Kruunuvuorensilta on ennätyspitkä ja -korkea. Poikkeuksellista on myös sille asetettu 200 vuoden käyttöikävaatimus. Sillan voi alittaa jopa 20 metriä korkeat purjeveneet.

Tutustu EHP:n referensseihin

Mitta Oy on vuonna 1989 perustettu mittaus- ja kenttätutkimusalan yritys, jonka erityisosaamista ovat mittaus-, laboratorio-, kairaus- sekä ympäristöpalvelut.

Jaa sivu


Muita uutisia