Environmental monitoring you can trust

EHP offers a comprehensive range of environmental measuring and consultancy services to aid our clients reach their diverse goals. With our tools you can easily follow the performance of the monitoring stations, and you can conveniently analyze and visualize the measurement data. Our professional staff provides tailored services, including real-time online environmental monitoring, analysis, maintenance and reporting.

For more information

Sami Metsänperä

Business Unit Director, Monitoring Services, Finland

sami.metsanpera@mitta.fi

Tel. +358504836142

EHP Environment monitoring stations

In our quest to bring reliable and easily understandable environmental data to the people, we have supplied over 1 400 monitoring stations across Northern Europe. Our stations have been designed to work in harsh field conditions all-year-round.

How can we help?

Do you have a project in mind? If you need more information about our environmental monitoring services and solutions, please don’t hesitate to contact us.mme ratkaisuista ja palveluista, ethän epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Leave a contact request

Contact EN

EHP Environment on nyt Mitta

EHP Environment liittyi osaksi Mitta Groupia vuonna 2019 ja EHP-tuotemerkki on 1.1.2023 alkaen osa Mitan palveluvalikoimaa EHP Environment -yhtiön sekä Mitta Oy:n fuusioitumisen myötä.

EHP Environmentin (ent. EHP-Tekniikka) toiminta käynnistyi 90-luvun alkupuolella, jolloin yhtiö kehitti langattoman mittausaseman jatkuvatoimisen veden määrän ja laadun mittaamiseen, sekä lanseerasi ensimmäisen version EHP:n pilvipalvelusta. EHP sai hyödyllisyyspatentit lämpöeristetylle mittauskaivolle ja ultraäänitekniikkaa hyödyntävälle mittausasemalle, jotka suunniteltiin erityisesti jätehuoltosektorin ja turvetuotannon valumavesien monitorointiin.

Ajan saatossa EHP on kehittänyt erilaisia mittausratkaisuja, sekä jalkautunut yhä useammalle sektorille. Tällä hetkellä EHP on Suomen tunnetuin jatkuvatoimisten mittausratkaisujen toimittaja erityisesti kaivosteollisuudessa. Ympäristömittausten lisäksi palveluvalikoimaan kuuluu myös maaperän, kallion ja taitorakenteiden jatkuvatoimisia mittausratkaisut. EHP:n toiminnan kulmakiviä ovat edelleen joustava ja nopea, ammattimainen palvelu, hyvä hinta-laatusuhde sekä ennen kaikkea luotettavat jatkuvatoimiset mittaukset.

EHP-palveluiden käyttö kasvaa koko ajan sekä kotimaassa että ulkomailla. EHP-palveluiden menestyksen taustalla on oma ammattitaitoinen henkilökunta, toimiva yhteistyökumppaneiden verkosto, sekä tiivis yhteistyö tutkimuslaitosten, viranomaisten ja eri asiantuntijoiden kanssa.

EHP Environment is now Mitta

EHP Environment became part of Mitta Group in 2019 and as of 1.1.2023 the EHP brand products and services are part of Mitta’s service offering due to the merger of EHP Environment and Mitta Oy.

EHP Environment (formerly EHP-Tekniikka) started its operations in the early 90s, when the company developed a wireless measuring station for continuous water quantity and quality measurement and launched the first version of EHP’s cloud service. EHP received utility patents for a thermally insulated measuring well and a measuring station utilizing ultrasonic technology, which were designed specifically for monitoring runoff from the waste management sector and peat production.

Over time, EHP has developed various measurement solutions and established itself in more and more sectors. Currently, EHP is Finland’s best-known provider of continuous measurement solutions, especially in the mining industry. In addition to environmental measurements, the range of services also includes continuous measurement solutions for soil, rock and specialty structures. The cornerstones of EHP’s operations are still flexibility and fastness, professional service, a good price-quality ratio and above all, reliable continuous measurements.

The use of EHP services is growing all the time both in Finland and abroad. The success of EHP services is based on our own professional staff, a well-functioning network of partners, and close cooperation with research institutes, authorities and various experts.