Geotekniska undersökningar med egen utrustning

Vi genomför geotekniska undersökningar såsom planer och applikationer för markutvinning samt olika installationer. En av Mittas styrkor är vår egen mätutrustning, som våra proffs använder i olika kunduppdrag.

Miljötjänsterna geoteknik omfattar

  • Geotekniska undersökningar samt rapporter
  • Markskanning
  • Planer och tillståndsansökningar relaterade till jordutvinning
  • Installation av grundvattenrör
  • Undersökningar av berg
  • Installation av mätutrustning
  • Test av plattbelastning och mätning av lastkapacitet (t.ex. KUAB)
  • Borrning och borrning från färjan
  • Undersökningar om vattenförbrukning

Ta kontakt

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo, EHP

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10

Sök mera

Alla kontakter