Tjänster till kommuner

Vi erbjuder kommuner inte bara omfattande mätningstjänster utan också många andra rapporteringstjänster.

Olika tjänster till kommuner

Mätningstjänster som är viktiga för kommunerna inkluderar till exempel ledningskartor, upprättande och uppdatering av baskartor, stamnätsmätningar, kommunaltekniska mätningar, planmätningar, markeringar av stadsplaner i teräängen, fältarbete för fastighetsleveranser, övertagande av gatuområden och mätningar för byggnadskontroll.

Vi producerar också tjänster för att förbereda tomtallokeringar, stödja markförvärv, zonindelning av tomter, rådgivning om zonindelningsprocesser, rådgivning om markpolitiska riktlinjer och processjämförelse.

Ta kontakt

Alexandra Frost

affärsområdeschef, miljö

alexandra.frost@mitta.se

Tel. +46 70 644 96 36

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo, EHP

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10

Henrik Malmberg

affärsområdeschef mät

henrik.malmberg@mitta.se

Tel. +46 73 624 68 43

Sök mera

Alla kontakter