Mängdreglering

Mitta tillhandahåller tjänster inom mängdreglering, upprättande av mängdförteckningar och mängdberäkning. Vår personal är sakkunnig inom AMA och MER där vi ständigt utbildar oss enligt de senaste bestämmelserna.

 Vi stöttar kunder inom frågor om AMA och MER

Schaktvolymer kan vara en stor del av kostnaden i ett byggprojekt. Vi kan hjälpa till med att hålla ordning på mängderna. Med stöd av MER och AMA behöver det aldrig uppstå några frågetecken om man är noggrann med mätningen från början. Volymredovisningarna anpassas efter beställaren önskemål i enlighet med gällande avtal. Mitta hjälper er med expertis och dialog i projektet för bästa resultat.

Beroende på hur området ser ut så kan det finnas olika metoder som passar bäst för att utföra mätningarna. Inmätningarna kan göras som inmätning med totalstation, GPS, drönare eller med laserskanning.

Välkommen att höra av er med stora eller små förfrågningar.

Ta kontakt

Henrik Malmberg

Managing Director, Mitta AB

henrik.malmberg@mitta.se

Tel. +46 73 624 68 43

Sök mera

Alla kontakter