Järnvägsmätningar, Infra

Spårkonstruktion baseras alltid på exakt mätdata. Vi förbereder mätbaserna för spårbyggnad och gör mätningar relaterade till spårunderhåll och konstruktion.

Lång erfarenhet av järnvägsmätbaser

Mätbasen betonas i järnvägstrafikmätningar. Långa linjära föremål och små toleranser kräver att startpunkterna är stabilt konstruerade, noggrant uppmätta och noggrant dokumenterade. Naturligtvis känner vi också till järnvägarnas säkerhetsföreskrifter mycket väl.

Mätningar för underhåll av spårgeometrin  
Stödarbete för att upprätthålla spårets geometriska tillstånd utförs kontinuerligt för att säkerställa spårets skick, smidig trafik och säkerhet. Innan stöden görs spårgeometrimätningar.

Mätningar för järnvägsreparation och  konstruktion
Inom järnvägstrafiken behövs också andra mätningar, till exempel vid reparationer och byggnadsarbeten. Dessa är markeringar eller precisionsmätningar av olika strukturer, mätningar som görs under installationen av växlar och korsningar, mätningar av tågvågar och sliprar samt mätningar av broar och andra krävande konstruktioner

Ta kontakt

Andreas Svensson

Avdelningschef Mitt & Infra

andreas.svensson@mitta.se

Tel. +4670 295 93 48

Emil Bäck

Mätchef Infra

emil.back@mitta.se

Tel. +46 73-871 88 23

Sök mera

Alla kontakter