Järnväg och infrastruktur

Spårkonstruktion baseras alltid på exakt mätdata. Vi förbereder mätbaserna för spårbyggnad och gör mätningar relaterade till spårunderhåll och konstruktion.

Lång erfarenhet av järnvägs- och infrastrukturprojekt

Mitta har en lång och god erfarenhet av arbete i infrastrukturprojekt. Vi jobbar med de flesta aktörerna på marknaden på järnvägs-, väg- och broprojekt.

Mittas infra-avdelning arbetar med fokus på bland annat mätning i järnvägsmiljö. Våra medarbetare innehar samtliga säkerhetsutbildningar som krävs för att arbeta i spårnära områden och tar även uppdrag som sos-ledare och tillsyningsmän.

Vi arbetar inom såväl nyproduktion som ombyggnation av järnväg. Några av våra arbetsområden är projekteringsmätning, utsättning/inmätning av såväl spår och spårdetaljer som växlar samt spårgeometri. Även nyproduktion, upprustning och ajourhållning av stomnät är en viktig del av järnvägen.

Kontakta vår infraavdelning för mer information och ta reda på hur vi kan hjälpa er.

Ta kontakt

Andreas Svensson

Avdelningschef Mitt & Infra

andreas.svensson@mitta.se

Tel. +4670 295 93 48

Emil Bäck

Mätchef Infra

emil.back@mitta.se

Tel. +46 73-871 88 23

Sök mera

Alla kontakter