Hydrologiska mätningar

Hydrologiska mätningar täcker t.ex. djupmätningar av havsområden, sjöar och vattendrag, klassificering av basmaterial (grus, sand, lera, etc.) och undersökning av föremål under vatten (akvedukter, kablar, förlorade föremål).

Tredimensionella modeller av undervattensområden och stränder kan också utvecklas för design av vattenvägar eller annan design av vattendrag.

Mångsidiga mätningstjänster

Ekolodning och multiskanning
Ekolodning kan göras till sjöss, inlandsvatten och i strömmande vattendrag. Resultaten kan presenteras antingen digitalt eller som kartutskrifter och kan också användas direkt i massberäkningar.

Som sned ekolodsutrustning använder vi GeoSwath Plus-systemet, vilket är ett interferometriskt ekolodssystem.

Ekolodning görs för att mäta djupet på vattnet och / eller bottenens sedimentlager (till exempel en linjelodning enligt körlinje köras eller ett ekolodning som täcker hela botten). Lodning är också ett effektivt sätt att söka efter förlorade föremål eller kablar under vattnet.

Kartläggning av botten och skanning av strandområdet
Vår vidvinklade ekolodsutrustning producerar precis punktdata i undersökningar på botten, där föremål kan separeras från botten och betämma deras tredimensionella läge. Med vår mätutrustning är det också möjligt att arbeta i grunt vatten och nära strandlinjen.

Samtidigt med bottenlodning kan laserskanningsutrustning installerad på båten användas för att kartlägga strandområden, såsom strand- och sandbanker. När man använder kombinerad lodning-laserteknik sträcker sig data under vattnet och stranden nästan fast intill varandra.

Flödesmätningar
Exakta flödestvärsnitt av vattenkroppar produceras i flödesmätningar. Förutom den totala flödesinformationen är det möjligt att bestämma flödeshastigheter och riktningar över hela sektionsområdet. Uppgifterna kan exempelvis användas i olika miljömodeller och flödesövervakning.

Mätning av is och stolpiller
Mätningen av isens tjocklek och vattenstrålen som ackumuleras under isen, dvs suppositoriet, görs med en modern markradar.

Farledsunderhåll
Mitta tillhandahåller en bussunderhållstjänst som inkluderar inspektions- och övervakningsmätningar av fast och flytande bussutrustning. Våra tjänster omfattar även underhålls-, reparations- och installationsarbeten, främst i inlandsvattenområden.

Lodning i hamnar
Vår kompakta och mycket exakta ekolodsutrustning är mycket väl lämpad för användning i hamnar och andra liknande områden där det är utmanande att få högkvalitativa mätdata på grund av utrymmesbegränsningar.

Ta kontakt

Mattias Olsson

avdelningschef, mät, region syd

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo, EHP

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10

Sök mera

Alla kontakter