Belastningsmätningstester av broar

Broens bärförmåga måste överensstämma med fordonsbestämmelserna eller så måste den märkas med ett viktgränsskylt. Mitta tar reda på broens verkliga bärförmåga genom testbelastningsmätning i samarbete med bryggkonstruktörerna.

Bärförmågeundersökningar av väg- och järnvägsbroar

Testbelastningsmätningen mäter förlängningar, avböjningar och förskjutningar av huvudbalkarna och andra strukturella delar av bryggan.

När mätresultaten kombineras med den matematiska modellen för bron erhålls en tillförlitlig bild av konstruktionens bärförmåga.

Mätningen under en arbetsdag inkluderar statiska och dynamiska belastningsfaser enligt en brospecifik plan. Som testlast används till exempel en full släpvagn lastad med grus- eller timmerlast och vid behov en mobilkran eller en lastbil vars last ändras stegvis.

Lastprovet kan också utföras på järnvägsbroar, i vilket fall en last som motsvarar normal spårtrafik, såsom ett tungt godståg, ska användas för mätningen.

Ta kontakt

Mattias Olsson

avdelningschef, mät, region syd

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Simon Hjelm

avdelningschef, mät, region norr och Mitt

simon.hjelm@mitta.se

Tel. +46 70 683 01 01

Henrik Malmberg

affärsområdeschef mät

henrik.malmberg@mitta.se

Tel. +46 73 624 68 43

Sök mera

Alla kontakter