Forskning i asbest och skadliga ämnen av byggmaterial samt damm- och fiberanalyser

Vi erbjuder asbestanalyser av byggmaterial och luftprover enkelt och snabbt.

Dessutom gör vi analyser av skadliga ämnen i material (PAH / PCB / tungmetaller) samt dammsammansättnings- och fiberanalyser. I analyser använer vi utrustning som representerar den senaste tekniken.

Asbestanalyser av byggmaterial och luftprover är FINAS-ackrediterade. (GÄLLER ENBART FÖR FINLAND!) 

Ta kontakt

Meraf Berhe

Laboratoriechef Göteborg

meraf.berhe@mitta.se

Tel. +46 76 852 45 09

Lina Johansson

Laboratoriechef Stockholm

lina.johansson@mitta.se

Tel. +46 70 530 56 76

Johan Renström

Laboratoriechef Luleå & Kvalitetsansvarig Sverige

johan.renstrom@mitta.se

Tel. +46 70 368 79 94

Sök mera

Alla kontakter