Geotekniska undersökningar av jord

Vårt erbjudande omfattar bestämning av jordkomposition och strukturella egenskaper, såsom vatteninnehåll, granularitet, humushalt, komprimering och konsistensgränser.

Vi utför också bestämningar av markens hydrauliska egenskaper och kompressibilitetsegenskaper samt skjuvhållfasthet. Dessutom utför vi stabilitetstester i laboratoriet.

maa-aineksen geotekninen tutkimus
TÄHÄN kuva

Ta kontakt

Meraf Berhe

Laboratoriechef Göteborg

meraf.berhe@mitta.se

Tel. +46 76 852 45 09

Maria Gkatsou

Laboratoriechef Stockholm

maria.gkatsou@mitta.se

Tel. +46 76 980 34 99

Johan Renström

Laboratoriechef Luleå & Kvalitetsansvarig Sverige

johan.renstrom@mitta.se

Tel. +46 70 368 79 94

Sök mera

Alla kontakter


Dela