Geotekniska undersökningar

Geotekniska undersökningar syftar till att ta fram information om jordens egenskaper t.ex. bärighet, jordarter och bergnivå. Denna typ av information är viktig t.ex. vid val av grundläggningsmetod.

Tillvägagångsättet är att samla data, ofta genom fältundersökningar, för att sedan kunna beskriva de geotekniska förhållandena och förutsättningarna för grundläggning.

Undersökningsmetoder

Mitta har tillgång till en mängd olika metoder för geotekniska undersökningar:

 • Jord-/bergsondering
 • Viktsondering
 • Vingborrning
 • Trycksondering
 • Hejarsondering
 • CPTu
 • Skruvprovtagning
 • Kolvprovtagning
 • Provgropar
 • Georadar
 • Refraktionsseismik
 • Markradonmätning
 • Strålningsmätning
Man uses drilling machine outside

Ta kontakt

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10