Markundersökningar

Markforskning ger information om t.ex. jordbärighet, jordtyper, bergdjup och bergkvalitet. Information är viktig till exempel vid kartläggning av en byggarbetsplats, val av fundament och lämplig konstruktionsmetod.

Våra tjänster för jord- och bergundersökningar

Mitta använder i markforskning ett brett utbud av egen utrustning.

  • Viktborrning
  • Vingborrning
  • Presshejareborrning
  • Hejareborrning
  • CPTU eller pressborrning
  • Borrning med borrmaskin
  • Vibrationsborrning
  • Markprovtagning (störda och ostörda jordprover)
  • Borrning i vattendrag
  • Undersöningar med mark radar

Ta kontakt

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo, EHP

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10

Sök mera

Alla kontakter