Grundvattenrör – installationer och relaterade undersökningar

Mitta gör installationer av grundvattenrör och relaterade studier, ångaende t.ex. grundvattennivå samt vattenprovtagning främst för konstruktörer och byggare.

Våra tjänster

  • Installation av grundvattenrör
  • Installation av rör för hängande grundvatten
  • Vattenledningar för bergbotten
  • Mätningar av vattenytans övervakning
  • Pumpningar för vattenavgivningskapacitet
  • Rörspolning och renovering
  • Vattenprov

Installationerna görs med Mittas egen utrustning som en komplett tjänst, som inkluderar bl.a. material och eventuella nödvändiga reparationer. Rörspolnings- och renoveringsarbeten  utförs också på grundvattenrör som är installerade av andra.

Ta kontakt

Alexandra Frost

affärsområdeschef, miljö

alexandra.frost@mitta.se

Tel. +46 70 644 96 36

Sök mera

Alla kontakter