Grundvattenmätningar

Mitta mäter grundvattennivåer, provtar grundvatten, mäter portryck samt tillhandahåller och installerar grundvattenrör.

Vi erbjuder tjänster för mätning och provtagning av grundvatten, både manuella mätningar och kontinuerliga mätningar. Vi har tillgång till en rad olika sensorer för olika ändamål.

Våra tjänster

  • Installation av grundvattenrör
  • Installation av portryckspetsar
  • Installation av utrustning för automatisk övervakning av vattennivå och vattenkvalité
  • Provtagning av grundvatten
  • Manuell mätning av grundvattennivå
  • Pumptest
  • Sluggtest

Ta kontakt med våra experter för att diskutera vidare

Staffan Zellmann

EHP sälj & support

staffan.zellmann@mitta.se

Tel. 072-236 38 31

Alexandra Frost

affärsområdeschef, miljö

alexandra.frost@mitta.se

Tel. +46 70 644 96 36

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10