Geotekniska undersökningar för privatpersoner

Geotekniska undersökningar för privatpersoner syftar oftast till att föreslå en grundläggning av ett bostadshus eller säkerställa en given grundläggningsmetod för bostaden.

Geotekniska undersökningar för privatpersoner

Geotekniska undersökningar för privatpersoner syftar oftast till att föreslå en grundläggning av ett bostadshus eller säkerställa en given grundläggningsmetod för bostaden. Tillvägagångsättet är att samla data, ofta genom fältundersökningar, för att sedan kunna beskriva de geotekniska förhållandena. Uppdragen kan också handla om skadeutredningar.

Vi har en lång erfarenhet av geotekniska undersökningar för olika behov. Vår kompetens möjliggör att ditt uppdrag alltid sköts på det mest ändamålsenliga sättet samt möjligast kostnadseffektivt.

Undersökningsmetoder

Mitta har tillgång till en mängd olika metoder för geotekniska undersökningar:

 • Jord-/bergsondering
 • Viktsondering
 • Vingborrning
 • Trycksondering
 • Hejarsondering
 • CPTu
 • Skruvprovtagning
 • Kolvprovtagning
 • Provgropar
 • Georadar
 • Markradonmätning
 • Strålningsmätning

Ta kontakt så diskuterar vi ditt behov och hur vi kan hjälpa dig på bästa sättet

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10