Geotekniska besiktningar

Mitta utför besiktningar av schakt- och grundbotten med syfte att verifiera och dokumentera de verkliga geotekniska förhållandena.

Besiktning av schackt- och grundbotten

Besiktningen är oftast okulär men provtagning och strålningsmätningar i schakterna förekommer. Vi utför även packningskontroller och plattbelastningar för att kontrollera om tillräcklig packningsgrad har uppnåtts.

Utbudet till kundern

  • Grundbottenbesiktning
  • Packningskontroller
  • Plattbelastningar
  • Strålningsmätning
  • Geoteknisk provtagning
  • Miljöprovtagning

 

Ta kontakt

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10