Mitta-koncernen stärker laboratoriumtjänster i Sverige

23.4.2019

Mitta AB har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i PM Labtek AB och Hedborg Geoinnovation AB. Labtek utför geotekniska laboratorieanalyser och Geoinnovation tillverkar laboratorieutrustningar. Omsättningen för de två förvärvade företagen uppgår till ca 5 miljoner kronor och dom sysselsätter sex experter.I och med detta kommer ägarna Peter Hedborg och Magnus Salmi att ingå i Mittas verksamhet och blir också delägare i Mitta. Mitta ägs av personalen i Mitta-koncernen och det finska kapitalinvesteringsbolaget Helmet Capital.

Peter Hedborg kommer att bli laboratoriechef i Sverige och ansvar då för ca. 30 – 35 personer inkluderat Mittas och MRMs mobila laboratorium. För att möta efterfrågan på marknaden kan nu Mitta även erbjuda triaxförsök med 5 kompletta triaxutrustningar i Göteborg samt att nyinvesteringar för triaxförsök kommer att ske löpande under året till våra övriga laboratorium.

Mittas affärsverksamhet i Sverige har fortsatt att växa kraftigt under år 2018 och omsättningen var över 100 miljoner kronor.Mitta-koncernen är nordens ledande konsultföretag inom mätning som fortsätter att växa kraftigt och omsättningen var över 35 miljoner euro år 2018.

Förvärvet av Labtek och Geoinnovation ökar Mittas resurser inom geotekniska laboratorietjänster där Mitta blir marknadsledare både i Sverige och Finland.

”Nu kan vi erbjuda laboratorietjänster också i Göteborgsområdet. Samtidigt får vi också unika kunskaper till utveckling av utrustning och metoder”; säger Tomas Knutsson, vd, Mitta AB.

”Vi ser stor efterfråga av geotekniska laboratorietjänster både i Sverige och Norge. Med Mitta får vi resurser att snabbare utveckla vår verksamhet till kundkretsens nytta”; säger Peter Hedborg, vd, PM Labtek AB och Hedborg Geoinnovation AB.

Ytterligare information

Mitta AB, vd, Tomas Knutsson, tel. +46 70 623 70 79

PM Labtek AB och Hedborg Geoinnovation AB, vd, Peter Hedborg, tel. +46 70 467 46 66

Mitta-koncernen är grundat år 1989 och är ett finskt internationellt konsultbolag inom mätningsbranschen som verkar i byggandets värdekedja. Mitta är marknadsledare i Finland. Bolagets affärsområden är mätning, geolaboratorium, geotekniska undersökningar samt miljö- och energitjänster. Mitta sysselsätter ca 430 specialister på över 30 orter runtom i Finland och Sverige. www.mitta.fi

PM Labtek AB är ett svenskt konsultbolag med hög kompetens i geotekniska laboratorieanalyser. Företaget har kontor i Onsala nära Göteborg. Företaget omsätter 5 miljoner kronor och sysselsätter 6 personer. www.labtek.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *