Synergier och tillväxt genom förnyat samarbete mellan Finland och Sverige

Styrelsen för Mitta Group har utsett Mitta Groups ekonomidirektör (CFO) Anne Antson till operativ direktör (COO) för Mitta AB i Sverige. Nuvarande VD Anders Persberg fortsätter som bolagets administrativa direktör.

Anne Antson
Anne Antson, CFO, Mitta Group, COO, Mitta AB.

Synergier och tillväxt genom förnyat samarbete mellan Finland och Sverige

Styrelsen för Mitta Group har utsett Mitta Groups ekonomidirektör (CFO) Anne Antson till operativ direktör (COO) för Mitta AB i Sverige. Nuvarande VD Anders Persberg fortsätter som bolagets administrativa direktör.

Från och med 16.8.2022 ansvarar Anne för den operativa verksamheten i Sverige. Anne fortsätter även som koncernens ekonomidirektör. Anders ansvarar som administrativ direktör för att förverkliga Mitta AB:s tillväxt genom starkare satsning på företagsförvärv. Anders fortsätter även som VD för Mitta AB:s dotterbolag Geofix AB och Clay Technology AB.

Förnyelsen eftersträvar att öka takten för Mittas tillväxt i Sverige

”Företagsförvärven utgör en väsentlig del av Mittas tillväxtstrategi, och med Anders starka erfarenhet kan vi satsa fokuserat på just detta”, berättar Mitta Groups VD Aki Puska.

”Vi har effektiva och heltäckande lösningar för kundernas varierande behov, och då vi växer har vi möjligheten att tjäna kunderna på ett ännu bredare plan. Jag ser fram emot att med mitt arbete främja detta viktiga delområde”, konstaterar Anders.

Nytta och kunskapsutbyte i två länder

Ett viktigt mål är att stärka samarbetet mellan Finland och Sverige genom synergier som stöder både personal och affärsverksamhet.

”De ekonomiska grunderna är tätt förknippade med de operativa utsikterna och verksamheten som drivs på fältet. Det här skapar goda synergier mellan operativ och ekonomisk ledning och jag är glad för möjligheten att förverkliga Mittas strategi genom nya arbetssätt”, säger Anne.

”Vi tror att genom att kombinera olika stödfunktioner kan vi frigöra lokala resurser i Sverige, och som större aktör får vi kostnadsbesparingar till exempel i leverantörskontrakt. Samtidigt kan vi lära oss de bästa verksamhetssätten av varandra”, tillägger Anne.

Tilläggsinformation

Anne Antson, CFO, Mitta Group, COO, Mitta AB, +358 40 552 4787, anne.antson@mitta.fi


Jaa sivu


Andra nyheter