Nordic Trout koncernen har valt Mittas online vattenmonitoreringstjänster för att stödja fiskodlingsunderhållet av koncernens produktionsanläggningar

Mitta levererar ett flertal mätstationer till mer än tjugo produktionsanläggningar på fastlandet i Finland, Skärgårdshavet, på Åland och i södra Sverige från och med april 2023.

Nordic Trout

Nordic Trout koncernen har valt Mittas online vattenmonitoreringstjänster samt tillförlitliga molntjänst för att stödja fiskodlingsunderhållet av koncernens produktionsanläggningar

Mitta levererar ett flertal mätstationer till mer än tjugo produktionsanläggningar på fastlandet i Finland, Skärgårdshavet, på Åland och i södra Sverige från och med april 2023. Mätstationerna övervakar vattnets syrekoncentrationer och temperatur i realtid.

En viktig del av fiskodling är att övervaka fiskarnas välbefinnande och vattenförhållanden. Automatisk och kontinuerlig monitorering av vattnets syre- och temperaturfluktuationer gör övervakningen både enkel och pålitlig. Med hjälp av Mittas lättanvända molntjänst kan mätresultaten dessutom övervakas i realtid varifrån som helst.

”Nordic Trouts kundrelation ger värdefull information och ökar vår förståelse för branschens behov, vilket möjliggör kontinuerlig utveckling av produkter. Vårt mål är att utveckla världens bästa lösning för fiskodlingens krav och att vara en bra partner för våra kunder,” säger Mikko Ilmonen, Mitta Groups operativa direktör.

”Genom att kombinera teknologi med vår personals sakkunskap kan vi hitta de bästa helhetslösningarna. Vi är mycket stolta över vårt teamarbete, som möjliggör hållbara och smidiga lösningar för våra kunder,” fortsätter Ilmonen.

Andra nyheter