Mitta Groups skandinaviska tillväxt fortsätter genom första norska företagsförvärvet

Mitta utökar sina miljömonitoreringstjänster genom förvärvet av norska hydrologiska modelleringsföretaget – Think Outside.

Snowy mountains.

Mitta Group har förvärvat Think Outside AS 8.11.2022.  Think Outside är en startup som utvecklar innovativa produkter för utomhus- och vattenkraftsmarknaderna. Företagets uppdrag är att erbjuda detaljerad, digital förståelse för snötäcke i fjällen. Think Outsides radarsystem Sknow erbjuder exakt snödata – vilket möjliggör snabbare, förmånligare och enklare prognoser.

Affären stärker Mittas övervaknings- och datainsamlingstjänster ytterligare och bryter ny mark för Mittas verksamhet i Norge. Genom förvärvet kommer Think Outsides sex (6) anställda att slås samman med Mitta Group och den seniora personalen kommer också att bli aktieägare i Mitta Group.

”Detta förverkligar vårt strategiska mål att verka i Finland, Sverige och Norge och ger oss en bra grund att bygga våra tjänster vidare på i framtiden. Vi är mycket nöjda med riktningen och ser fram emot fler företagsförvärv i Norge”, säger Aki Puska, vd för Mitta Group.

“Vi är glada över att nu kunna erbjuda Mitta-produktlinjen till den norska marknaden för att ytterligare hjälpa våra nuvarande och nya kunder och vi ser fram emot att fortsätta växa i Norge” säger Monica Vaksdal, grundare och vd för Think Outside.

 

Tilläggsinformation:

Aki Puska
vd, Mitta Group
+358 40 568 3490

Monica Vaksdal
vd, Think Outside
+47 992 81 255

Mitta-koncernen är ett internationellt tekniskt konsultföretag specialiserad på mätning och fältundersökning.Våra affärsområden består av mätning, geoteknik, miljö- och laboratorietjänster samt konsulteringstjänster inom slutförvaring av kärnavfall. Inom Mitta arbetar över 500 anställda på mer än 30 kontor i Finland, Sverige och Norge. Bekanta dig med oss på mitta.se.