Mitta Group har förvärvat hela aktiekapitalet i Geoelectric Oy

Geoelectric fortsätter som ett självständigt bolag och verksamheten fortskrider så som tidigare med en god utveckling.

Geoelectric Mitta

Mitta har förvärvat hela aktiekapitalet i Geoelectric Oy 28.2.2023. Mitta har samarbetat med företaget även tidigare. Mats Tschivtschis fortsätter som Geoelectrics vd.

Geoelectric Oy är ett finskt företag i Sibbo som grundats 2008 och som specialiserat sig på tillverkning och underhåll av geotekniska maskiner. Alla Geoelectrics maskiner tillverkas i Finland.

Geoelectric kommer att fortsätta som ett självständigt bolag och verksamheten fortskrider så som tidigare med en god utveckling. Målet med aktiekapitalförvärvet är att hitta lösningar för att implementera hållbara, bekymmersfria och energieffektiva maskiner tillsammans med kunderna i enlighet med hållbarhetsmålen. Bolagets huvudsakliga marknadsområden är Finland, Sverige och Norge.

Geoelectric Oy har en stark orderstock för 2023 och stark tillväxt bakom sig. Omsättningen 2022 var 2,7 miljoner euro (1 miljon euro 2021).  Under det kommande året kommer särskilda insatser att göras för att växa och utveckla underhållsverksamheten. Toni Räty ansvarar för underhållsarbetet.

Mer information:

Aki Puska
vd, Mitta Group Oy
+358 40 568 3490
aki.puska@mitta.fi

Mats Tschivtschis
vd, Geoelectric Oy
+358 400 959 057
mats@geoelectric.fi

Andra nyheter