Mitta AB växer igen, förvärvar Västkonsult i Trollhättan AB

Mitta fortsätter sin tillväxtstrategi och förvärvade igår 100% av aktierna i Västkonsult i Trollhättan AB.

Mitta AB expands again, acquires Västkonsult i Trollhättan

Västkonsult är ett konsultföretag inom bygg- och anläggningsmätning. Utöver byggmätning erbjuder Västkonsult även kompletterande tjänster som till exempel projekteringsmätning, inmätning för bygglovs-handlingar, kontrollmätning, volymberäkningar, stomnätsmätning, arbetsledning, utstakning samt lägeskontroll och mätning med drönare såväl bild som LIDAR.

Mitta AB:s affärsverksamhet i förväntas i år omsätta ca 160 miljoner kronor. Mitta-koncernen är en av Nordens ledande konsultföretag inom mätning, geoteknik, fältgeoteknik, geolaboratorium och miljö som fortsätter att växa kraftigt och är verksamt i såväl Sverige som Finland och sedan årsskiftet även Norge.

”Vårt förvärv av Västkonsult i Trollhättan AB är i linje med såväl vår generella tillväxtstrategi som vår ambition att bli än större där vi har redan har etableringar. Marknaden i och runt Göteborg är en med hög efterfrågan på våra tjänster och tillsammans med Västkonsult kommer vi utgöra ett tydligt och tryggt alternativ för våra kunder i såväl mindre som större och komplexa mätningsuppdrag i regionen. Västkonsults tjänsteportfölj kommer stärka såväl vårt kunderbjudande som vår kapacitet på ett positivt sätt för våra kunder”, säger Henrik Malmberg, vd för Mitta AB.

 

Ytterligare information

Henrik Malmberg
vd, Mitta AB
+46 73 624 68 43
henrik.malmberg@mitta.se

Andra nyheter