Mitta AB får ny vd

Mitta Groups styrelse har utsett Henrik Malmberg till vd för Mitta AB. Malmberg börjar på sin post 1.2.2023.

Henrik Malmberg.

Henrik Malmberg, 55, har fungerat som affärsområdeschef för Mätning på Mitta AB sedan juni 2021. Han kommer att fortsätta leda affärområdet vid sidan av sin nya roll, men Mätningen kommer att förstärkas där det behövs. Som vd kommer Henrik även att ansvara för Geofix AB och Clay Techonology AB.

Anne Antson, ekonomichef för Mitta Group, har fungerat som operativ direktör på Mitta AB sedan sommaren 2022 och kommer att fortsätta som Group CFO då Henrik tillträder som vd.

”Vi vill tacka Anne för allt det goda arbetet och framstegen. Sedan i somras har vi systematiskt stärkt samarbetet mellan Finland och Sverige och mycket har utvecklats i god riktning på Mitta AB. Henrik känner organisationen väl och härifrån är en bra utgångspunkt för att fortsätta genomföra de planer som gjorts”, säger Aki Puska, vd för Mitta Group.

Mitta fokuserar särskilt på att utöka sitt tjänsteutbud och utveckla digitala lösningar för kundernas föränderliga behov. Mitta har också expanderat geografiskt, vilket gör det lättare att betjäna en bred kundbas.

”Vi har många bra saker på gång just nu. Den svenska marknaden är fortfarande öppen för oss och samarbetet med Finland och Norge gör det möjligt att erbjuda kunderna en bred kompetens”, berättar Aki.

”Det är med stor glädje och även ödmjukhet som jag tar mig an mitt nya uppdrag i Mitta AB. Som ett lag är Mitta AB en vinnare, och själv är jag en stark anhängare av att bygga lag och att arbeta tillsammans, säger Henrik Malmberg.

”Vår utmaning i stort har varit lönsamheten inom framför allt Mätning. Vi vet orsakerna och vi håller gradvis på att få ordning på saker och ting. Nya system, Finlands stöd samt vår engagerade personal är alla viktiga komponenter på vår resa framåt”, tillägger Henrik.

Tilläggsinformation

Aki Puska
vd, Mitta Group
+358 40 568 3490
aki.puska@mitta.fi

Henrik  Malmberg
vd / affärsområdeschef Mät, Mitta AB
+467 3624 68 43
henrik.malmberg@mitta.se

Andra nyheter