Framtidslösningar och miljösäkerhet genom kundsamarbete

Under 2023 fokuserar vi på tillväxt, utveckling och kvalitet.

Med vårt nya team på Mitta har vi bredare möjligheter att utveckla monitoreringslösningar för nya och olika behov.

Mittas tjänsteutbud omfattar nu både EHP-tjänster och Aistio-monitoreringslösningar för olika behov och produktionslivscykler. Soficta Oy som blivit del av Mitta Group, är ett finskt företag inom programvaruutveckling inom vatten- och energisektorn, och tillför Mitta internationellt erkänd spetskompetens inom programvarulösningar för monitorering. Detta möjliggör nu för oss att erbjuda EHP:s produkttjänster och Sofictas programvaruexpertis till förmån för våra kunder på ett nytt sätt.

”Sofictas expertis hjälper oss att möta våra kunders främsta behov, ännu bättre och bredare, även geografiskt. Genom det nya teamet är vi redo att genomföra utvecklingsprojekt snabbare och effektivare och därmed öka omfattningen av tjänsterna”, säger Aki Puska, vd för Mitta Group.

Nytta av global erfarenhet och kundsamarbete

EHP:s och Sofictas lösningar har länge använts i Finland och Sverige. Utöver dessa används Sofictas produkttjänst Aistio även i Schweiz. Aistio hjälper energi- och vattenförsörjningsföretag att lösa problem och utmaningar i sin nätverksinfrastruktur med hjälp av trådlösa sensorer och artificiell intelligens.

”Vi har haft goda erfarenheter av ett interaktivt arbetssätt med våra kunder, säger Sofictas vd Sami Metsänperä. Nya produkter skapas ofta just i samarbete med våra kunder. Olika organisationers behov har gjort våra tjänster optimalt kundorienterade och vi vill fortsätta detta dialog- och utvecklingsarbete även när det gäller EHP-tjänster”.

EHP:s och Sofictas tjänster kommer också att expandera till den norska marknaden genom Mitta AS, som etablerats av Mitta hösten 2022.

Hållbarhetsinriktad monitorering

EHP:s miljöövervakningstjänster har spelat en nyckelroll i övervakningen av naturens tillstånd. Fördelarna med lösningar för kontinuerlig övervakning kan också ses genom låg miljöpåverkan. När enheterna installeras en gång får kunden data kontinuerligt, vilket betyder att det inte krävs flera provtagningsresor till objektet som ska mätas, för att få övervakningsdata.

Även Mitta AS första produkt gäller miljöövervakning genom radarsystemet Sknow, som utvecklats av Think Outside som grundades i Norge. Systemet har utvecklats för utomhus- och vattenkraftsmarknaderna och ger en detaljerad, digital förståelse för snötäcket i fjällen.

– Det finns olika behov i olika terränger och miljöer, som avgör vilken typ av information som behöver förfinas. Utvecklingen av en behovsbaserad uppföljningstjänst svarar på framtidens ökade behov också när det gäller klimatförändringen,” säger Ilkka Kylmänen, affärsområdeschef för Mittas miljö- och övervakningssektor i Finland.

 

Intresserad av monitoreringslösningar eller funderar du på utvecklingsmöjligheter för just dina behov?

Ta kontakt så diskuterar vi mer

Sami Metsänperä
Aistio-palvelut, Soficta Oy
sami.metsanpera@mitta.fi
+358 50 483 6142

Staffan Zellmann
EHP-tjänster, sälj och support
staffan.zellmann@mitta.se
072-236 38 31

Det här kan också intressera dig