Fortsatt tillväxt som expert inom online övervakning och smart teknologi genom nytt företagsförvärv

Mitta Oy har den 22 juni 2023 undertecknat kontrakt om inköp av hela aktiestocken i företaget Wiiste Oy, som fokuserar på mätsystem för byggbranschen.

Wiiste Oy har grundats 2012 och är marknadsledande i Finland samt internationell pionjär inom trådlös fuktövervakning av strukturer. Tack vare Wiiste Wireless-systemet kan kunderna övervaka tillståndsmätningar i byggprojekt och fuktövervakning av betong och trä med IoT-sensorer i realtid och självständigt. Wiistes mål är att hjälpa kunder att effektivt bygga högkvalitativa och hälsosamma byggnader.

”Med kunskapsbaserade lösningar är det möjligt för oss att producera det bästa mervärdet för våra kunder, varför olika realtidsövervakningssystem passar mycket bra in i Mittas befintliga tjänsteutbud”, säger Aki Puska, vd för Mitta Group.

”Med förvärvet får vi återigen utmärkt kompetens i vårt team och kan erbjuda ännu mer omfattande övervakningslösningar för att möta våra kunders växande behov.”

Wiiste, som sysselsätter 10 personer, har stark produktutvecklingskompetens och alla produkter tillverkas i Finland.

I och med förvärvet blir Wiiste Oy:s nyckelpersoner aktieägare i Mitta Group och fortsätter i sina tidigare befattningar.

”Ur Wiistes perspektiv faller allt perfekt på sin plats. Att bli en del av Mitta ligger sömlöst i linje med våra mål om affärstillväxt och internationell expansion. Marknadsområdet och målgrupperna uppvisar anmärkningsvärda likheter”, säger Aki Böök, vd för Wiiste.

”Idag har kunderna ett växande utbud av övervakningslösningar till sitt förfogande. Genom den synergistiska kombinationen av våra respektive tekniska förmågor och mätexpertis kan vi uppfylla denna efterfrågan exceptionellt väl. Wiistes experter kommer inte bara att bredda sin egen kunskap utan också tillföra ny expertis inom byggövervakning till nytta för Mitta och dess värdefulla kunder”, konstaterar Böök.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Aki Puska
vd, Mitta Group Oy
+358 405 683 490
aki.puska@mitta.fi

Aki Böök
vd, Wiiste Oy
+358 405 964 599
aki.book@wiiste.com

Andra nyheter