Ett företagskonsortium som leds av Mitta Engineering Oy har vunnit en upphandling för slutförvaring av kärnavfall i Norge

NND (Norsk nuklear dekommisjonering) som ansvarar för kärnavfallshanteringen i Norge, har valt ut GeoReN, ett konsortium bestående av flera företag och som leds av Mitta, för att utveckla slutförvaringen av kärnavfall i Norge.

Kjellerin Jeep 2 -tutkimusreaktori
Kjellers forskningsreaktor Jeep 2 togs ur drift 2019/Foto:IFE.

Det vinnande anbudet har förberetts sedan årsskiftet av Mitta, A-Insinöörit Oy, BGE Technology GmbH, Geologiska forskningscentralen (GTK), Posiva Solutions Oy (PSOY) och Teknologiska forskningscentralen VTT Oy och med Ramboll från Norge som underleverantör.

Syftet med uppdraget är att ta fram en lösning för slutförvaring av både använt kärnbränsle och låg- och medelaktivt avfall. I Mittakoncernen tillhandahålls dessa tjänster av Mitta Engineering Oy.

”Arbetet är en fortsättning på det ramavtal som undertecknades för ungefär tre år sedan. Mittas kärnavfallshanteringsexperter har varit med redan från början i konsortiet bildat av AINS Group Civil Oy, BGE TEC och Teknologiska forskningscentralen VTT. Nu fortsätter arbetet med samma organisationer, kompletterat med GTK:s, PSOY:s och Rambolls expertis”, säger Teemu Laurila, som ansvarar för Mittas kärnavfallshanteringsverksamhet.

Uppdragets längd är till en början två år, men kan förlängas till max fyra år. Det har ett värde på 400 miljoner norska kronor, eller cirka 40 miljoner euro.

Norges kärnavfall har uppstått vid driften av forskningsreaktorer som verkat från 1950-talet fram till 2019, då den sista forskningsreaktorn togs ur drift. Därefter etablerades NND för att ansvara för avvecklingen av kärntekniska anläggningar och slutförvaring av kärnavfall i landet. Tillsvidare lagras använt kärnbränsle i anslutning till forskningsreaktorerna i Halden och Kjeller. Låg- och medelaktivt kärnavfall lagras i underjordiska anläggningar i Himdalen.

 

Tilläggsinformation:

Teemu Laurila
Affärsområdeschef, Mitta Engineering
teemu.laurila@mitta.fi
+358 44 4211 210


Jaa sivu


Muita uutisia