UAS ja fotogrammetriset mittaukset

UAS (Unmanned Aircraft System) on miehittämätön lennokkijärjestelmä, jolla kohteita voidaan kuvata ilmasta helposti ja vaivattomasti. Sähkömoottorilla toimiva automaattinen lennokki tai drone on lähes äänetön, ja sillä voidaan tehdä ilmakuvauksia turvallisesti.

Dronella mitataan tehokkaasti

Dronen lentokorkeus on 100 – 150 metriä, jolloin toimitaan vapaassa ilmatilassa eikä erillistä lentolupaa tarvita. Joillain alueilla yleiset ilmailurajoitukset kuitenkin vaikuttavat toimintaan, jolloin projektin suoritustapa katsotaan tapauskohtaisesti.

Tyypillinen kuvattava kohde on 10 – 300 hehtaarin alue, josta tuotetaan mittakaavatarkka ortomosaiikki ja DSM-pistepilvi. Pistepilvestä saadaan muodostettua pintamalli esimerkiksi suunnittelun lähtökohdaksi tai tilavuuksien laskentaan. Menetelmän tarkkuus vastaa perinteisen ilmakuvauksen toleransseja. Pistepilvet kiinnitetään koordinaatistoon lentoalueelle sijoitettavien signaalipisteiden avulla.

 

Omaisuuden inventointimittaukset
Miehittämättömät ilma-alukset eli dronet ovat tehokas tapa kerätä mittaustietoa kaikenlaisista maassa sijaitsevista kohteista. Tällaisia ovat esimerkiksi kivi-, maa-aines-, turve- tai kiertomateriaalivarastot. Lennokilla kerätystä tiedosta jalostetaan pintamalli, jota verrataan referenssipintaan, ja näin saadaan selville muutoksen tilavuus.

Mittauksia voidaan täydentää vaihtoehtoisilla menetelmillä, kuten laserkeilauksella tai perinteisillä pistemittauksilla.

UAS and photogrammetic surveying

Ota yhteyttä

Kimmo Mäcklin

Palvelupäällikkö, UAV, ilmakuvaus ja kaukokartoitus

kimmo.macklin@mitta.fi

Puh. +358 40 828 2557

Mikko Ilmonen

COO, Mitta Group

mikko.ilmonen@mitta.fi

Puh. +358 50 575 4144

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu