Mitta – Vi hjelper deg når du trenger det

Få et godt tilbud her!

Vi bistår våre kunder med et godt opplært team og moderne utstyr og utfører et bredt spekter av tjenester, inkludert alle sentrale geotekniske systemer, inkludert grunnboring og testing, beregninger og analyser, geologitjenester som naturfarer og ustabilitet, geomatikk samt måletjenester (IoT) av alt fra broer og tunneler til vann, jord, luft og snø.

Geoteknikk og Grunnboring

Miljøgeologi og naturfare

Geomatikk, måling og moniterering