Mitta ja Metsä Fibre solmivat esisopimuksen mittauksista Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan rakennushankkeessa

Mitta Oy ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan rakennushankkeen mittauksista. Mitan tehtävät hankkeessa olisivat kattavat, ja ne sisältäisivät esimerkiksi mittausperustan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon sekä kriittisten mittausten ja aliurakoiden valvontamittaukset. Mittaustyöt alkavat heti Metsä Fibren investointipäätöksen jälkeen. Mitalle kuuluvat mittausperustaan liittyvät työt tehtäisiin rakennushankkeessa aivan ensimmäisinä. ”Laadukas ja hyvin suunniteltu mittausperusta toimivine kiintopisteineen … Read More

Mitta Oy täydentää laboratoriopalvelujensa tarjontaa hankkimalla Koestus T&T Oy:n

Laboratory

Mitta Oy on ostanut Koestus T&T Oy:n koko osakekannan 15.10.2020 allekirjoitetulla sopimuksella. Ostettu yhtiö keskittyy rakennusmateriaalien tutkimukseen sekä testaukseen. Koestuksen erikoisaloja ovat betoni ja muut kiviainesmateriaalit sekä asbesti-, haitta-aine-, kuitu- ja pölynanalyysit, ja se täydentää hyvin Mitta Oy:n nykyisiä laboratoriopalveluja. ”Haluamme tarjota asiakkaillemme laboratoriopalveluja valtakunnallisesti koko Suomen kattavan verkoston    kautta. Toivotan Koestuksen asiantuntijat lämpimästi tervetulleiksi työskentelemään yhdessä Mitan osaajien kanssa … Read More

Anne Antson nimitetty Mitta-konsernin talousjohtajaksi

(14.9.2020) KTM Anne Antson (52) on nimitetty Mitta-konsernin talousjohtajaksi 14.9. alkaen. Hän  vastaa konsernin taloushallinnon, prosessien ja -raportoinnin johtamisesta ja kehittämisestä sekä Suomessa että Ruotsissa. Anne Antson raportoi konsernin toimitusjohtaja Aki Puskalle. Aiemmin Anne on toiminut mm. Wise Groupin talousjohtajana ja viimeisimpänä hän oli Sitowise Oy:n hankintajohtaja vastaten Sitowisen ulkomaantoimintojen talousasioista sekä konsernin ostoista. Tätä ennen hän oli Canal Digitalin talousjohtaja.

Mitta Oy vahvistaa vesiväyläpalveluitaan

Mitta Oy, lehdistötiedote, 23.6.2020   Mitta Oy vahvistaa vesiväyläpalveluitaan Mitta Oy on ostanut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n vesiväylätutkimusliiketoiminnan. Liiketoimintakauppa allekirjoitettiin 12.6.2020. ”Vesiväylätutkimusliiketoiminta on merkittävä lisä vesistömittauksiin keskittyviin palveluihimme sekä sisävesillä että rannikkoalueilla”, sanoo Mitta Oy:n toimitusjohtaja Aki Puska. ”Liiketoimintakaupan lisäksi täydennämme yhteistyösopimustamme FCG:n kanssa koskemaan myös Mitan tarjoamia vesiväylien mittauspalveluja.” Lisätiedot: toimitusjohtaja Aki Puska, aki.puska@mitta.fi, p.+358 40 568 3490   … Read More