Mitta ja Metsä Fibre solmivat esisopimuksen mittauksista Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan rakennushankkeessa

Mitta Oy ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan rakennushankkeen mittauksista. Mitan tehtävät hankkeessa olisivat kattavat, ja ne sisältäisivät esimerkiksi mittausperustan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon sekä kriittisten mittausten ja aliurakoiden valvontamittaukset. Mittaustyöt alkavat heti Metsä Fibren investointipäätöksen jälkeen. Mitalle kuuluvat mittausperustaan liittyvät työt tehtäisiin rakennushankkeessa aivan ensimmäisinä. ”Laadukas ja hyvin suunniteltu mittausperusta toimivine kiintopisteineen … Read More